Visa allt om Agilis IT konsult AB
Visa allt om Agilis IT konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 0 0 803 1 761 2 157 2 061 1 992 1 444 1 595
Övrig omsättning - 5 12 - - 12 1 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) -55 -195 -244 159 -71 611 648 546 201 656
Resultat efter finansnetto -56 -220 -198 156 -136 582 570 502 231 626
Årets resultat 8 30 -103 165 -136 275 239 190 129 316
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 266 279 503 465 665 413 214 125 32 43
Omsättningstillgångar 124 190 337 822 819 1 177 1 084 1 087 936 904
Tillgångar 391 469 840 1 287 1 484 1 591 1 298 1 213 967 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 86 55 308 315 594 463 351 293 423
Obeskattade reserver 258 322 572 667 745 745 574 389 225 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 62 212 311 423 251 261 368 449 354
Skulder och eget kapital 391 469 840 1 287 1 484 1 591 1 298 1 213 967 947
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 861 568 426 392 546 361
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 145 - - 0 120 -
Löner till övriga anställda 0 40 14 324 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 13 13 87 465 401 384 321 285 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 143 144 127 132 258
Omsättning 8 5 12 803 1 761 2 169 2 062 1 992 1 444 1 599
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 803 1 761 2 157 2 061 1 992 1 444 1 595
Personalkostnader per anställd (tkr) - 48 - - 1 385 1 135 942 896 904 561
Rörelseresultat, EBITDA -42 -182 -236 459 -71 652 659 557 212 667
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -54,40% -18,36% 4,66% 3,46% 37,95% -9,47% -%
Du Pont-modellen -14,07% -% -% 12,67% -1,89% 38,40% 49,92% 46,25% 23,78% 69,27%
Vinstmarginal -687,50% -% -% 20,30% -1,59% 28,33% 31,44% 28,16% 15,93% 41,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 99,66% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 062,50% -% -% 63,64% 22,49% 42,93% 39,93% 36,09% 33,73% 34,48%
Soliditet 75,51% 71,89% 59,66% 62,13% 58,23% 71,85% 68,26% 52,03% 47,05% 57,59%
Kassalikviditet 317,95% 306,45% 158,96% 264,31% 193,62% 468,92% 415,33% 295,38% 208,46% 255,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...