Visa allt om Agilis IT konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 803 1 761 2 157 2 061 1 992 1 444 1 595 743
Övrig omsättning 5 12 - - 12 1 - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -195 -244 159 -71 611 648 546 201 656 100
Resultat efter finansnetto -220 -198 156 -136 582 570 502 231 626 100
Årets resultat 30 -103 165 -136 275 239 190 129 316 67
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 503 465 665 413 214 125 32 43 10
Omsättningstillgångar 190 337 822 819 1 177 1 084 1 087 936 904 303
Tillgångar 469 840 1 287 1 484 1 591 1 298 1 213 967 947 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 55 308 315 594 463 351 293 423 167
Obeskattade reserver 322 572 667 745 745 574 389 225 170 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 62 212 311 423 251 261 368 449 354 146
Skulder och eget kapital 469 840 1 287 1 484 1 591 1 298 1 213 967 947 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 861 568 426 392 546 361 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 145 - - 0 120 - -
Löner till övriga anställda 40 14 324 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 13 13 87 465 401 384 321 285 160 142
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 143 144 127 132 258 60
Omsättning 5 12 803 1 761 2 169 2 062 1 992 1 444 1 599 743
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 803 1 761 2 157 2 061 1 992 1 444 1 595 743
Personalkostnader per anställd (tkr) 48 - - 1 385 1 135 942 896 904 561 504
Rörelseresultat, EBITDA -182 -236 459 -71 652 659 557 212 667 102
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -54,40% -18,36% 4,66% 3,46% 37,95% -9,47% 114,67% -%
Du Pont-modellen -% -% 12,67% -1,89% 38,40% 49,92% 46,25% 23,78% 69,27% 31,95%
Vinstmarginal -% -% 20,30% -1,59% 28,33% 31,44% 28,16% 15,93% 41,13% 13,46%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 99,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 63,64% 22,49% 42,93% 39,93% 36,09% 33,73% 34,48% 21,13%
Soliditet 71,89% 59,66% 62,13% 58,23% 71,85% 68,26% 52,03% 47,05% 57,59% 53,35%
Kassalikviditet 306,45% 158,96% 264,31% 193,62% 468,92% 415,33% 295,38% 208,46% 255,37% 207,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...