Visa allt om ASCABA Music AB
Visa allt om ASCABA Music AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -9
Resultat efter finansnetto 176 -21 -18 121 -38 -48 -80 -87 -199 -2
Årets resultat 201 77 -3 112 0 0 0 1 0 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 400 400 400 400 400 600 600 600 1 200
Omsättningstillgångar 406 404 294 243 285 962 1 184 1 104 1 016 316
Tillgångar 806 804 694 643 685 1 362 1 784 1 704 1 616 1 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 386 285 208 211 100 100 99 100 98 98
Obeskattade reserver 31 56 25 40 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 367 442 421 352 0 0 1 685 1 605 1 514 1 415
Kortfristiga skulder 22 21 40 40 585 1 262 0 0 4 3
Skulder och eget kapital 806 804 694 643 685 1 362 1 784 1 704 1 616 1 516
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 50,89% 40,88% 32,78% 37,40% 14,60% 7,34% 5,55% 5,87% 6,06% 6,46%
Kassalikviditet 1 845,45% 1 923,81% 735,00% 607,50% 48,72% 76,23% -% -% 25 400,00% 10 533,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...