Visa allt om Bjarne & Evert AB
Visa allt om Bjarne & Evert AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -7
Resultat efter finansnetto 4 156 155 150 150 138 120 190 127 91
Årets resultat 3 156 155 150 150 138 120 190 127 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 3 500 3 500 3 500 3 500
Omsättningstillgångar 1 975 0 0 0 0 1 731 601 401 300
Tillgångar 1 975 1 860 1 860 1 860 1 860 1 861 4 231 4 101 3 901 3 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 972 269 268 263 265 253 228 508 318 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 430 1 630
Kortfristiga skulder 2 1 591 1 592 1 597 1 595 1 608 4 003 3 593 3 153 1 979
Skulder och eget kapital 1 975 1 860 1 860 1 860 1 860 1 861 4 231 4 101 3 901 3 800
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 162 156 155 150 152 137 120 400 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,85% 14,46% 14,41% 14,14% 14,25% 13,59% 5,39% 12,39% 8,15% 5,03%
Kassalikviditet 98 750,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 18,26% 16,73% 12,72% 15,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...