Visa allt om THO ROS Creative Studios AB
Visa allt om THO ROS Creative Studios AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 313 7 965 8 818 8 390 8 249 7 024 5 084 9 053 7 778 5 234
Övrig omsättning 192 217 193 173 149 6 - 128 77 200
Rörelseresultat (EBIT) -319 741 588 1 169 151 529 -184 232 856 66
Resultat efter finansnetto -318 739 579 1 151 133 474 -277 -2 738 -44
Årets resultat 4 439 359 561 302 143 -31 1 343 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 116 101 152 215 278 330 469 644 728
Omsättningstillgångar 2 937 2 865 3 237 2 986 2 300 2 150 1 858 3 155 2 656 1 829
Tillgångar 2 991 2 980 3 337 3 138 2 515 2 427 2 189 3 624 3 300 2 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 1 153 1 374 1 275 1 514 1 212 1 070 1 100 599 256
Obeskattade reserver 334 663 498 388 0 283 0 246 266 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 324 1 177
Kortfristiga skulder 1 501 1 164 1 466 1 475 1 000 932 1 119 2 277 2 111 1 123
Skulder och eget kapital 2 991 2 980 3 337 3 138 2 515 2 427 2 189 3 624 3 300 2 557
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 1 227 416 278 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 782 2 653 2 799 2 268 2 313 1 671 6 2 589 2 094 1 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 089 968 1 011 882 904 611 467 1 069 852 843
Utdelning till aktieägare 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 505 8 182 9 011 8 563 8 398 7 030 5 084 9 181 7 855 5 434
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 6 6 5 5 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 045 1 138 1 260 1 398 1 375 1 405 1 017 1 509 1 111 748
Personalkostnader per anställd (tkr) 566 538 567 540 553 475 348 694 472 409
Rörelseresultat, EBITDA -258 807 639 1 232 214 630 -45 437 985 195
Nettoomsättningförändring -8,19% -9,67% 5,10% 1,71% 17,44% 38,16% -43,84% -% 48,61% -%
Du Pont-modellen -10,63% 24,90% 17,62% 37,25% 6,00% 21,80% -8,41% 6,43% 26,76% 2,58%
Vinstmarginal -4,35% 9,32% 6,67% 13,93% 1,83% 7,53% -3,62% 2,57% 11,35% 1,26%
Bruttovinstmarginal 73,62% 76,42% 69,95% 70,94% 60,69% 65,02% 62,00% 76,35% 77,64% 87,75%
Rörelsekapital/omsättning 19,64% 21,36% 20,08% 18,01% 15,76% 17,34% 14,54% 9,70% 7,01% 13,49%
Soliditet 47,39% 56,04% 52,82% 49,74% 60,20% 58,53% 48,88% 35,24% 23,96% 10,01%
Kassalikviditet 176,55% 222,42% 202,05% 188,34% 214,00% 185,19% 88,47% 60,52% 44,91% 65,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...