Visa allt om THO ROS Creative Studios AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 313 7 965 8 818 8 390 8 249 7 024 5 084 9 053 7 778 5 234
Övrig omsättning 192 217 193 173 149 6 - 128 77 200
Rörelseresultat (EBIT) -319 741 588 1 169 151 529 -184 232 856 66
Resultat efter finansnetto -318 739 579 1 151 133 474 -277 -2 738 -44
Årets resultat 4 439 359 561 302 143 -31 1 343 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 116 101 152 215 278 330 469 644 728
Omsättningstillgångar 2 937 2 865 3 237 2 986 2 300 2 150 1 858 3 155 2 656 1 829
Tillgångar 2 991 2 980 3 337 3 138 2 515 2 427 2 189 3 624 3 300 2 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 1 153 1 374 1 275 1 514 1 212 1 070 1 100 599 256
Obeskattade reserver 334 663 498 388 0 283 0 246 266 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 324 1 177
Kortfristiga skulder 1 501 1 164 1 466 1 475 1 000 932 1 119 2 277 2 111 1 123
Skulder och eget kapital 2 991 2 980 3 337 3 138 2 515 2 427 2 189 3 624 3 300 2 557
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 1 227 416 278 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 782 2 653 2 799 2 268 2 313 1 671 6 2 589 2 094 1 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 089 968 1 011 882 904 611 467 1 069 852 843
Utdelning till aktieägare 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 505 8 182 9 011 8 563 8 398 7 030 5 084 9 181 7 855 5 434
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 6 6 5 5 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 045 1 138 1 260 1 398 1 375 1 405 1 017 1 509 1 111 748
Personalkostnader per anställd (tkr) 566 538 567 540 553 475 348 694 472 409
Rörelseresultat, EBITDA -258 807 639 1 232 214 630 -45 437 985 195
Nettoomsättningförändring -8,19% -9,67% 5,10% 1,71% 17,44% 38,16% -43,84% -% 48,61% -%
Du Pont-modellen -10,63% 24,90% 17,62% 37,25% 6,00% 21,80% -8,41% 6,43% 26,76% 2,58%
Vinstmarginal -4,35% 9,32% 6,67% 13,93% 1,83% 7,53% -3,62% 2,57% 11,35% 1,26%
Bruttovinstmarginal 73,62% 76,42% 69,95% 70,94% 60,69% 65,02% 62,00% 76,35% 77,64% 87,75%
Rörelsekapital/omsättning 19,64% 21,36% 20,08% 18,01% 15,76% 17,34% 14,54% 9,70% 7,01% 13,49%
Soliditet 47,39% 56,04% 52,82% 49,74% 60,20% 58,53% 48,88% 35,24% 23,96% 10,01%
Kassalikviditet 176,55% 222,42% 202,05% 188,34% 214,00% 185,19% 88,47% 60,52% 44,91% 65,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...