Visa allt om Ergoment Holding AB
Visa allt om Ergoment Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 -1 -3 -3 -3 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -1 -1 2 002 1 498 -3 3 001 1 000
Årets resultat 0 0 0 -1 -1 2 002 1 498 -3 3 001 1 000
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 3 195 3 195 3 486 3 326 3 477 3 655 2 790 2 208 3 002 1 507
Tillgångar 3 295 3 295 3 586 3 426 3 577 3 755 2 890 2 308 3 102 1 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 573 2 573 2 573 2 573 2 574 3 749 2 598 2 100 3 103 1 092
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 722 722 1 013 854 1 003 6 293 208 -1 515
Skulder och eget kapital 3 295 3 295 3 586 3 426 3 577 3 755 2 890 2 308 3 102 1 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 175 850 1 000 1 000 990
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 -1 -3 -3 -3 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 78,09% 78,09% 71,75% 75,10% 71,96% 99,84% 89,90% 90,99% 100,03% 67,95%
Kassalikviditet 442,52% 442,52% 344,13% 389,46% 346,66% 60 916,67% 952,22% 1 061,54% -% 292,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...