Visa allt om Chripet Fastighets AB
Visa allt om Chripet Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 302 689 608 681 616 402 82 650 530
Övrig omsättning 1 669 - - 38 - 1 163 - 640 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 196 85 213 203 236 1 340 120 357 338 254
Resultat efter finansnetto 1 146 0 44 1 0 1 164 0 0 0 7
Årets resultat 146 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 2 390 2 476 4 574 4 981 5 154 5 848 6 039 7 190 7 412
Omsättningstillgångar 393 1 028 2 057 660 713 714 508 275 688 571
Tillgångar 750 3 418 4 534 5 234 5 694 5 868 6 356 6 314 7 878 7 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 107 107 107 106 106 105 105 106 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 645 3 395 5 050 5 050 5 200 6 200 6 200 7 500 7 500
Kortfristiga skulder 496 666 1 032 78 538 562 51 8 272 377
Skulder och eget kapital 750 3 418 4 534 5 234 5 694 5 868 6 356 6 314 7 878 7 983
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 - - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 669 302 689 646 681 1 779 402 722 650 530
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 211 172 366 367 409 1 513 311 548 560 476
Nettoomsättningförändring -100,00% -56,17% 13,32% -10,72% 10,55% 53,23% 390,24% -87,38% 22,64% -%
Du Pont-modellen -% 2,49% 4,70% 3,88% 4,14% 22,84% 1,90% 5,65% 4,29% 3,18%
Vinstmarginal -% 28,15% 30,91% 33,39% 34,65% 217,53% 30,10% 435,37% 52,00% 47,92%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 119,87% 148,77% 95,72% 25,70% 24,68% 113,68% 325,61% 64,00% 36,60%
Soliditet 33,73% 3,13% 2,36% 2,04% 1,86% 1,81% 1,65% 1,66% 1,35% 1,33%
Kassalikviditet 79,23% 154,35% 199,32% 846,15% 132,53% 127,05% 996,08% 3 437,50% 252,94% 151,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...