Visa allt om Borås Advokatbyrå AB
Visa allt om Borås Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 402 2 630 418 562 814 1 268 426 1 233 0 29
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 213 101 -8 15 131 126 -1 150 -1 -31
Resultat efter finansnetto 3 059 4 955 3 449 3 234 3 260 3 384 3 689 1 813 4 702 2 496
Årets resultat 2 312 3 803 2 636 2 486 2 388 2 474 2 684 1 298 3 378 2 475
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Omsättningstillgångar 2 431 4 007 2 655 2 505 2 717 3 540 3 216 1 930 4 690 3 457
Tillgångar 2 532 4 108 2 756 2 606 2 818 3 641 3 317 2 031 4 791 3 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 412 3 903 2 736 2 586 2 488 2 574 2 784 1 422 3 478 2 575
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 121 206 20 20 330 1 067 532 609 1 313 983
Skulder och eget kapital 2 532 4 108 2 756 2 606 2 818 3 641 3 317 2 031 4 791 3 558
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 312 3 803 2 636 2 486 2 388 0 2 684 1 322 3 378 2 475
Omsättning 1 402 2 630 418 562 814 1 268 426 1 233 0 29
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 213 101 -8 15 131 126 -1 150 -1 -31
Nettoomsättningförändring -46,69% 529,19% -25,62% -30,96% -35,80% 197,65% -65,45% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 120,81% 120,62% 125,15% 124,29% 116,04% 92,94% 111,49% 90,30% -% 70,12%
Vinstmarginal 218,19% 188,40% 825,12% 576,33% 401,72% 266,88% 868,08% 148,74% -% 8 603,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 164,76% 144,52% 630,38% 442,17% 293,24% 195,03% 630,05% 107,14% -% 8 531,03%
Soliditet 95,26% 95,01% 99,27% 99,23% 88,29% 70,69% 83,93% 70,01% 72,59% 72,37%
Kassalikviditet 2 009,09% 1 945,15% 13 275,00% 6 565,00% 550,00% 203,75% 323,12% 188,51% 215,31% 329,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...