Visa allt om Ängsklockan Fastighets AB
Visa allt om Ängsklockan Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 648
Övrig omsättning - - - - - - - - 53 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 53 838
Resultat efter finansnetto 12 284 10 940 8 954 5 815 6 299 9 022 9 596 3 642 6 256 5 081
Årets resultat 2 050 2 029 1 688 2 184 1 605 6 649 7 074 2 683 4 519 3 666
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 918 918 918 918 6 943 15 965 6 943 16 474 12 209 6 043
Omsättningstillgångar 10 179 10 129 8 100 5 936 0 6 6 178 0 24
Tillgångar 13 097 11 047 9 018 6 854 6 943 15 971 6 949 16 652 12 209 6 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 097 11 047 5 577 3 889 1 705 3 324 1 720 1 357 3 037 3 734
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 3 441 2 965 2 971 2 399 1 826 1 250 846 396
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 2 267 10 248 3 403 14 045 8 326 1 937
Skulder och eget kapital 13 097 11 047 9 018 6 854 6 943 15 971 6 949 16 652 12 209 6 067
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 8 000 0 0 0 0 3 224 0 1 257 2 937 1 908
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 53 2 648
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 53 838
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 117,77%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 269,83%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -72,24%
Soliditet 100,00% 100,00% 61,84% 56,74% 24,56% 20,81% 24,75% 8,15% 24,88% 61,55%
Kassalikviditet -% -% -% -% 0,00% 0,06% 0,18% 1,27% 0,00% 1,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...