Visa allt om Lars Wingefors AB
Visa allt om Lars Wingefors AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2006-06 *
Nettoomsättning 402 192 521 802 463 829 438 166 365 499 418 152 368 301 -
Övrig omsättning 13 796 32 220 29 763 31 661 263 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 084 74 429 41 949 6 424 35 007 64 239 94 590 -
Resultat efter finansnetto 129 253 64 504 33 282 5 221 33 226 63 272 93 075 -
Årets resultat 84 574 44 497 13 782 9 976 10 212 29 079 51 054 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2006-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 199 844 143 847 98 900 70 370 46 786 24 724 12 930 -
Omsättningstillgångar 268 447 232 403 222 320 265 660 234 416 245 591 187 735 -
Tillgångar 468 291 376 250 321 220 336 030 281 202 270 315 200 665 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 989 206 309 148 679 132 472 124 401 119 091 94 398 -
Minoritetsintressen 50 890 0 35 069 26 252 29 192 29 592 32 926 -
Avsättningar (tkr) 18 650 13 111 28 855 55 086 7 875 6 357 2 032 -
Långfristiga skulder 56 202 28 925 20 000 5 000 10 000 0 3 056 -
Kortfristiga skulder 91 560 127 905 88 617 117 220 109 734 115 275 68 253 -
Skulder och eget kapital 468 291 376 250 321 220 336 030 281 202 270 315 200 665 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 5 873 6 909 5 443 4 013 4 817 3 829 2 549 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 48 321 63 369 71 540 57 795 22 874 20 019 12 262 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 16 049 20 568 23 078 18 454 8 611 6 459 5 516 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 415 988 554 022 493 592 469 827 365 762 418 152 368 301 -
Nyckeltal
Antal anställda 184 200 197 161 73 62 47 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 186 2 609 2 354 2 722 5 007 6 744 7 836 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 373 470 509 507 508 506 433 -
Rörelseresultat, EBITDA 106 436 117 372 69 780 35 702 46 491 70 814 98 601 -
Nettoomsättningförändring -22,92% 12,50% 5,86% 19,88% -12,59% 13,54% -% -%
Du Pont-modellen 28,47% 20,33% 13,23% 3,23% 12,86% 23,92% 47,18% -%
Vinstmarginal 33,14% 14,66% 9,16% 2,47% 9,89% 15,47% 25,70% -%
Bruttovinstmarginal 53,91% 45,94% 43,95% 32,47% 35,59% 36,84% 39,47% -%
Rörelsekapital/omsättning 43,98% 20,03% 28,83% 33,88% 34,11% 31,16% 32,44% -%
Soliditet 53,60% 54,83% 46,29% 39,42% 44,24% 44,06% 47,04% -%
Kassalikviditet 259,42% 135,23% 170,09% 150,10% 161,20% 156,39% 227,26% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-06: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 176 336 408 139 265 272 61 0 0 0
Övrig omsättning 61 309 469 200 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 759 -4 622 -3 378 -3 697 -4 142 -3 674 -2 303 -82 -7 -3
Resultat efter finansnetto 78 153 17 022 3 762 15 498 15 327 36 147 27 257 -2 371 7 369 2 639
Årets resultat 85 750 17 032 4 227 17 235 15 327 36 147 27 257 -2 371 7 369 2 637
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 332 41 664 47 153 25 617 39 729 11 108 6 056 2 533 4 824 574
Omsättningstillgångar 137 957 57 668 40 842 61 187 33 324 50 478 23 651 1 951 2 731 2 865
Tillgångar 185 289 99 332 87 995 86 804 73 053 61 586 29 707 4 484 7 555 3 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 458 98 708 87 276 86 049 71 815 60 988 29 041 4 484 7 556 2 737
Obeskattade reserver 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 711 624 719 755 1 238 598 666 0 0 703
Skulder och eget kapital 185 289 99 332 87 995 86 804 73 053 61 586 29 707 4 484 7 555 3 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 795 1 009 748 884 949 914 1 015 819 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 938 871 616 937 1 148 805 96 4 053 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 875 938 704 878 937 825 606 1 934 0 0
Utdelning till aktieägare 4 500 1 000 3 600 2 000 2 000 3 000 0 2 700 3 200 2 550
Omsättning 237 645 877 339 265 272 61 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 5 3 1 10 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 59 112 136 46 53 91 61 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 881 952 703 911 632 867 1 734 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 541 -4 430 -3 264 -3 641 -4 117 -3 645 -2 289 -82 -7 -3
Nettoomsättningförändring -47,62% -17,65% 193,53% -47,55% -2,57% 345,90% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 42,18% 17,39% 4,28% 17,85% 20,98% 58,69% 91,75% -% -% -%
Vinstmarginal 44 405,11% 5 140,48% 922,06% 11 149,64% 5 783,77% 13 289,34% 44 683,61% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 76 844,32% 16 977,38% 9 834,07% 43 476,26% 12 107,92% 18 338,24% 37 680,33% -% -% -%
Soliditet 98,52% 99,37% 99,18% 99,13% 98,31% 99,03% 97,76% 100,00% 100,01% 79,59%
Kassalikviditet 5 088,79% 9 241,67% 5 680,39% 8 104,24% 2 591,52% 8 403,34% 3 517,27% -% -% 381,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...