Visa allt om RH Konsult och Förvaltnings AB
Visa allt om RH Konsult och Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 86 117 60 62 30
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -10 -11 -11 -14 -3 -6 57 55 21
Resultat efter finansnetto 2 14 29 41 107 84 107 448 465 160
Årets resultat 2 14 23 40 107 84 107 448 465 160
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 54 103 192 241 387 558 240 650 650
Omsättningstillgångar 412 547 647 716 824 779 797 1 085 638 538
Tillgångar 434 600 750 908 1 065 1 166 1 355 1 325 1 288 1 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 396 552 694 857 1 017 1 110 1 225 1 318 870 405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338
Kortfristiga skulder 38 48 56 51 48 57 130 7 418 444
Skulder och eget kapital 434 600 750 908 1 065 1 166 1 355 1 325 1 288 1 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 33 45 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 157 156 186 200 200 200 200 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 86 117 60 62 30
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 86 117 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 38 52 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -10 -11 -11 -14 -3 -6 57 55 21
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -26,50% 95,00% -3,23% 106,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 7,72% 8,41% 65,74% 39,29% 18,60%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 104,65% 97,44% 1 451,67% 816,13% 736,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 77,91% 70,09% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 839,53% 570,09% 1 796,67% 354,84% 313,33%
Soliditet 91,24% 92,00% 92,53% 94,38% 95,49% 95,20% 90,41% 99,47% 67,55% 34,09%
Kassalikviditet 1 084,21% 1 139,58% 1 155,36% 1 403,92% 1 716,67% 1 366,67% 613,08% 15 500,00% 152,63% 121,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...