Visa allt om Säkra Vellinge AB
Visa allt om Säkra Vellinge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 426 1 248 1 220 1 193 1 207 1 170 1 067 889 745 528
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - 23
Rörelseresultat (EBIT) 101 48 149 40 180 399 265 174 79 -48
Resultat efter finansnetto 95 47 149 41 183 399 260 163 69 -78
Årets resultat 73 38 115 27 134 300 190 116 43 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 217 254 70 0 0 0 45 182 318 455
Omsättningstillgångar 295 244 236 404 487 698 662 408 289 182
Tillgångar 512 498 306 404 487 698 707 590 607 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 138 215 127 234 400 290 216 149 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 13 13 13 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 129 158 0 0 0 0 45 141 262 334
Kortfristiga skulder 210 202 91 277 254 298 359 219 183 192
Skulder och eget kapital 512 498 306 404 487 698 707 590 607 636
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 410 - 465 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 464 0 315 0 379 376 360 301 291 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 220 189 153 193 156 142 140 122 114 108
Utdelning till aktieägare 73 38 115 27 134 300 190 116 49 0
Omsättning 1 426 1 248 1 221 1 193 1 207 1 170 1 067 889 745 551
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 426 1 248 1 220 1 193 1 207 1 170 1 067 889 745 528
Personalkostnader per anställd (tkr) 703 625 510 691 567 559 547 461 426 407
Rörelseresultat, EBITDA 138 49 149 40 180 444 401 310 215 88
Nettoomsättningförändring 14,26% 2,30% 2,26% -1,16% 3,16% 9,65% 20,02% 19,33% 41,10% -%
Du Pont-modellen 19,73% 9,64% 48,69% 10,15% 37,78% 57,74% 37,48% 29,49% 15,49% -7,55%
Vinstmarginal 7,08% 3,85% 12,21% 3,44% 15,24% 34,44% 24,84% 19,57% 12,62% -9,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,96% 3,37% 11,89% 10,65% 19,30% 34,19% 28,40% 21,26% 14,23% -1,89%
Soliditet 33,79% 27,71% 70,26% 31,44% 48,05% 57,31% 42,37% 38,20% 26,09% 17,23%
Kassalikviditet 140,48% 120,79% 259,34% 145,85% 191,73% 234,23% 184,40% 186,30% 157,92% 94,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...