Visa allt om Säkra Vellinge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 248 1 220 1 193 1 207 1 170 1 067 889 745 528 470
Övrig omsättning - 1 - - - - - - 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 48 149 40 180 399 265 174 79 -48 110
Resultat efter finansnetto 47 149 41 183 399 260 163 69 -78 92
Årets resultat 38 115 27 134 300 190 116 43 -1 7
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 70 0 0 0 45 182 318 455 741
Omsättningstillgångar 244 236 404 487 698 662 408 289 182 352
Tillgångar 498 306 404 487 698 707 590 607 636 1 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 215 127 234 400 290 216 149 106 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 13 13 13 5 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 158 0 0 0 0 45 141 262 334 530
Kortfristiga skulder 202 91 277 254 298 359 219 183 192 373
Skulder och eget kapital 498 306 404 487 698 707 590 607 636 1 093
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 410 - 465 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 315 0 379 376 360 301 291 286 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 189 153 193 156 142 140 122 114 108 51
Utdelning till aktieägare 38 115 27 134 300 190 116 49 0 0
Omsättning 1 248 1 221 1 193 1 207 1 170 1 067 889 745 551 470
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 248 1 220 1 193 1 207 1 170 1 067 889 745 528 470
Personalkostnader per anställd (tkr) 625 510 691 567 559 547 461 426 407 191
Rörelseresultat, EBITDA 49 149 40 180 444 401 310 215 88 224
Nettoomsättningförändring 2,30% 2,26% -1,16% 3,16% 9,65% 20,02% 19,33% 41,10% 12,34% -%
Du Pont-modellen 9,64% 48,69% 10,15% 37,78% 57,74% 37,48% 29,49% 15,49% -7,55% 10,06%
Vinstmarginal 3,85% 12,21% 3,44% 15,24% 34,44% 24,84% 19,57% 12,62% -9,09% 23,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,37% 11,89% 10,65% 19,30% 34,19% 28,40% 21,26% 14,23% -1,89% -4,47%
Soliditet 27,71% 70,26% 31,44% 48,05% 57,31% 42,37% 38,20% 26,09% 17,23% 15,19%
Kassalikviditet 120,79% 259,34% 145,85% 191,73% 234,23% 184,40% 186,30% 157,92% 94,79% 94,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...