Visa allt om Edessa Media Produktion AB
Visa allt om Edessa Media Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 875 83 789 851 966 1 122 965 823 570 701
Övrig omsättning 20 21 - - - 113 291 233 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 202 -626 -584 -864 -950 -139 -179 -225 -33 102
Resultat efter finansnetto -1 313 -750 -704 -992 -1 021 -147 -172 -224 -35 102
Årets resultat -1 313 -750 -704 -992 -1 021 -147 -172 -224 -10 55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 694 894 1 144 1 380 1 727 472 631 302 275 141
Omsättningstillgångar 903 201 132 767 980 430 335 288 334 172
Tillgångar 1 596 1 095 1 276 2 147 2 708 902 966 590 610 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 504 -2 191 -1 442 -739 -461 290 163 -78 145 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 010 2 010 2 250 2 370 2 400 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 090 1 276 467 515 769 613 803 668 464 133
Skulder och eget kapital 1 596 1 095 1 276 2 147 2 708 902 966 590 610 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 27 - - 0 0 0 52 34 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 101 269 336 282 402 251 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 9 40 93 115 110 129 104 10 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 895 104 789 851 966 1 235 1 256 1 056 572 701
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 2 2 2 3 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 789 426 483 561 322 412 570 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 141 181 226 197 177 203 47 -
Rörelseresultat, EBITDA -1 015 -376 -348 -497 -644 86 23 -112 50 137
Nettoomsättningförändring 954,22% -89,48% -7,29% -11,90% -13,90% 16,27% 17,25% 44,39% -18,69% -%
Du Pont-modellen -75,25% -57,17% -45,77% -40,20% -35,08% -15,41% -17,70% -37,46% -5,41% 32,59%
Vinstmarginal -137,26% -754,22% -74,02% -101,41% -98,34% -12,39% -17,72% -26,85% -5,79% 14,55%
Bruttovinstmarginal -22,29% 100,00% 45,50% 73,68% 90,17% 100,00% 100,00% 100,00% 95,26% 79,17%
Rörelsekapital/omsättning -249,94% -1 295,18% -42,46% 29,61% 21,84% -16,31% -48,50% -46,17% -22,81% 5,56%
Soliditet -219,55% -200,09% -113,01% -34,42% -17,02% 32,15% 16,87% -13,22% 23,77% 55,27%
Kassalikviditet 8,38% 15,75% 28,27% 65,44% 52,41% 70,15% 41,72% 43,11% 71,98% 129,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...