Visa allt om UAF Skotaren 12:1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 908 25 109 24 232 24 385 23 517 21 277 22 847 21 875 20 716 19 788
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 018 12 366 11 464 12 737 11 680 9 497 11 725 11 826 10 750 11 326
Resultat efter finansnetto 8 050 9 116 8 653 10 083 7 346 4 836 7 854 5 951 3 663 3 973
Årets resultat -232 -53 6 748 7 433 5 403 3 551 5 781 4 380 2 653 2 847
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 156 228 117 915 119 551 118 211 120 273 119 890 121 254 121 182 122 699 124 580
Omsättningstillgångar 609 654 512 469 340 414 597 662 9 747 9 856
Tillgångar 156 837 118 569 120 063 118 680 120 613 120 304 121 851 121 844 132 446 134 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 101 104 109 101 102 105 134 156 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 533 102 532 104 690 106 848 107 848 107 847 109 970 112 017 118 203 124 401
Kortfristiga skulder 56 200 15 936 15 269 11 723 12 664 12 355 11 776 9 693 14 087 9 934
Skulder och eget kapital 156 837 118 569 120 063 118 680 120 613 120 304 121 851 121 844 132 446 134 436
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 908 25 109 24 232 24 385 23 517 21 277 22 847 21 875 20 716 19 788
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 12 250 14 568 13 537 14 799 13 652 11 461 13 652 13 743 12 631 13 277
Nettoomsättningförändring -8,77% 3,62% -0,63% 3,69% 10,53% -6,87% 4,44% 5,59% 4,69% -%
Du Pont-modellen 6,39% 10,45% 9,58% 10,92% 9,81% 7,91% 9,67% 10,07% 8,36% 8,52%
Vinstmarginal 43,76% 49,36% 47,47% 53,15% 50,34% 44,73% 51,57% 56,10% 53,45% 57,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -242,67% -60,86% -60,90% -46,15% -52,40% -56,12% -48,93% -41,28% -20,95% -0,39%
Soliditet 0,07% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,09% 0,11% 0,12% 0,08%
Kassalikviditet 1,08% 4,10% 3,35% 4,00% 2,68% 3,35% 5,07% 6,83% 69,19% 99,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...