Visa allt om Olinordic AB
Visa allt om Olinordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 20 269 25 007 27 704 35 733 15 767 12 104 0
Övrig omsättning 6 72 26 - 133 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 198 295 847 3 855 452 518 -15
Resultat efter finansnetto -2 474 65 691 3 728 394 523 -15
Årets resultat -1 922 0 21 965 212 244 -15
Balansräkningar (tkr)
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 147 193 1 164 490 358 0
Omsättningstillgångar 46 211 53 956 56 100 60 735 6 335 3 257 92
Tillgångar 46 401 54 103 56 294 61 900 6 825 3 615 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 606 1 528 1 528 1 507 541 329 85
Obeskattade reserver 0 0 140 590 130 130 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 008 2 992 2 034 1 148 945 78 0
Kortfristiga skulder 43 786 49 583 52 592 58 655 5 208 3 078 6
Skulder och eget kapital 46 401 54 103 56 294 61 900 6 825 3 615 92
Löner & utdelning (tkr)
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 592 470 449 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 391 2 594 1 824 782 1 184 1 367 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 1 004 1 012 761 588 662 606 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 275 25 079 27 730 35 733 15 900 12 104 0
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 4 3 1 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 378 4 168 6 926 11 911 15 767 2 421 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 599 629 683 672 2 396 502 -
Rörelseresultat, EBITDA -2 116 367 915 3 903 482 541 -15
Nettoomsättningförändring -18,95% -9,74% -22,47% 126,63% 30,26% -% -%
Du Pont-modellen -4,70% 0,56% 1,55% 6,27% 6,64% 14,63% -%
Vinstmarginal -10,75% 1,22% 3,14% 10,86% 2,87% 4,37% -%
Bruttovinstmarginal 34,60% 40,66% 34,07% 32,55% 34,93% 48,12% -%
Rörelsekapital/omsättning 11,96% 17,49% 12,66% 5,82% 7,15% 1,48% -%
Soliditet 1,31% 2,82% 2,90% 3,14% 9,30% 11,69% 92,39%
Kassalikviditet 9,90% 13,75% 12,32% 13,92% 85,54% 62,80% 1 533,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...