Visa allt om Europe Price Advantage Holding AB
Visa allt om Europe Price Advantage Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 224 288 597 1 052 54 58 61 0 26 86
Övrig omsättning - - - - 9 40 39 50 28 20
Rörelseresultat (EBIT) -26 -23 66 239 -27 -94 -130 -591 -468 -473
Resultat efter finansnetto 45 -159 69 239 -27 -93 13 2 154 737 234
Årets resultat 30 104 34 131 -1 -15 4 1 155 518 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 777 777 777 777 880 994 202 384
Omsättningstillgångar 1 479 1 477 1 284 1 215 858 1 034 1 171 1 615 1 138 435
Tillgångar 1 479 1 477 2 061 1 992 1 634 1 811 2 052 2 609 1 339 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 128 1 097 993 1 124 1 135 1 264 1 405 1 522 627 109
Obeskattade reserver 185 185 520 500 440 470 549 549 9 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 194 547 368 59 77 97 539 704 701
Skulder och eget kapital 1 479 1 477 2 061 1 992 1 634 1 811 2 052 2 609 1 339 819
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 65 55 340 266 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 20 43 142 120 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 165 142 128 127 120 260 0
Omsättning 224 288 597 1 052 63 98 100 50 54 106
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 58 61 - 26 86
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 87 102 482 386 424
Rörelseresultat, EBITDA -26 -23 66 239 -27 -90 -116 -577 -454 -459
Nettoomsättningförändring -22,22% -51,76% -43,25% 1 848,15% -6,90% -4,92% -% -100,00% -69,77% -%
Du Pont-modellen 3,04% -1,29% 3,35% 12,00% -1,65% -5,02% 0,97% -% 56,24% 28,69%
Vinstmarginal 20,09% -6,60% 11,56% 22,72% -50,00% -156,90% 32,79% -% 2 896,15% 273,26%
Bruttovinstmarginal 22,77% 27,08% 38,02% 30,13% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 586,16% 445,49% 123,45% 80,51% 1 479,63% 1 650,00% 1 760,66% -% 1 669,23% -309,30%
Soliditet 86,02% 84,04% 67,86% 74,92% 89,31% 88,92% 88,19% 73,49% 47,31% 14,10%
Kassalikviditet 884,34% 752,06% 232,36% 311,96% 1 452,54% 1 342,86% 1 207,22% 299,63% 161,65% 62,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...