Visa allt om Claesson Carlsson Aktiebolag
Visa allt om Claesson Carlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -7 -1 -1 0 0 -2 -2 0 0
Resultat efter finansnetto 2 433 352 433 -55 -52 -92 491 279 255 -129
Årets resultat 2 528 447 500 0 0 0 600 400 400 107
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 402 2 608 2 394 2 422 2 617 2 693 3 083 2 799 2 497 2 481
Omsättningstillgångar 157 5 5 26 21 4 55 0 0 0
Tillgångar 4 559 2 612 2 399 2 448 2 638 2 698 3 138 2 799 2 497 2 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 629 897 850 550 750 950 1 150 810 510 210
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 904 1 689 1 527 1 877 1 867 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 27 22 21 21 1 748 1 988 1 989 1 987 2 271
Skulder och eget kapital 4 559 2 612 2 399 2 448 2 638 2 698 3 138 2 799 2 497 2 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 400 400 200 200 200 200 260 100 100
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -7 -1 -1 0 0 -2 -2 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 57,67% 34,34% 35,43% 22,47% 28,43% 35,21% 36,65% 28,94% 20,42% 8,46%
Kassalikviditet 603,85% 18,52% 22,73% 123,81% 100,00% 0,23% 2,77% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...