Visa allt om Claesson Carlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -1 -1 0 0 -2 -2 0 0 0
Resultat efter finansnetto 352 433 -55 -52 -92 491 279 255 -129 143
Årets resultat 447 500 0 0 0 600 400 400 107 143
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 608 2 394 2 422 2 617 2 693 3 083 2 799 2 497 2 481 2 060
Omsättningstillgångar 5 5 26 21 4 55 0 0 0 0
Tillgångar 2 612 2 399 2 448 2 638 2 698 3 138 2 799 2 497 2 481 2 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 897 850 550 750 950 1 150 810 510 210 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 689 1 527 1 877 1 867 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 22 21 21 1 748 1 988 1 989 1 987 2 271 1 817
Skulder och eget kapital 2 612 2 399 2 448 2 638 2 698 3 138 2 799 2 497 2 481 2 060
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 400 200 200 200 200 260 100 100 140
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -1 -1 0 0 -2 -2 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 34,34% 35,43% 22,47% 28,43% 35,21% 36,65% 28,94% 20,42% 8,46% 11,80%
Kassalikviditet 18,52% 22,73% 123,81% 100,00% 0,23% 2,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...