Visa allt om Creativ Friskvård i Linköping AB
Visa allt om Creativ Friskvård i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 690 756 846 918 567 469 544 566 453 215
Övrig omsättning - 5 15 - - 90 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 77 24 27 66 42 52 8 -74 39 6
Resultat efter finansnetto 77 24 27 66 42 52 6 -78 36 4
Årets resultat 46 33 19 35 30 52 5 -78 26 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 13 20 29 42 90 128 129 175
Omsättningstillgångar 402 350 303 321 270 237 140 102 184 82
Tillgångar 402 355 315 341 299 279 230 230 312 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 224 191 172 137 107 55 50 128 102
Obeskattade reserver 22 5 24 24 7 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 41 91 91 96 100 109 113
Kortfristiga skulder 110 126 100 104 64 81 79 80 75 42
Skulder och eget kapital 402 355 315 341 299 279 230 230 312 257
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 169 166 218 292 53 44
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 273 288 269 227 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 86 138 141 126 67 53 91 130 26 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 690 761 861 918 567 559 544 566 453 215
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 345 378 423 459 567 469 544 566 453 215
Personalkostnader per anställd (tkr) 180 213 205 187 244 227 315 425 126 69
Rörelseresultat, EBITDA 82 32 35 75 54 122 46 -73 94 6
Nettoomsättningförändring -8,73% -10,64% -7,84% 61,90% 20,90% -13,79% -3,89% 24,94% 110,70% -%
Du Pont-modellen 19,15% 6,76% 8,57% 19,35% 14,05% 18,64% 3,48% -32,17% 12,50% 2,33%
Vinstmarginal 11,16% 3,17% 3,19% 7,19% 7,41% 11,09% 1,47% -13,07% 8,61% 2,79%
Bruttovinstmarginal 92,46% 88,23% 88,53% 85,95% 94,00% 96,38% 95,96% 96,11% 92,94% 88,84%
Rörelsekapital/omsättning 42,32% 29,63% 24,00% 23,64% 36,33% 33,26% 11,21% 3,89% 24,06% 18,60%
Soliditet 71,43% 64,20% 66,58% 55,63% 47,54% 38,35% 23,91% 21,74% 41,03% 39,69%
Kassalikviditet 365,45% 277,78% 303,00% 308,65% 421,88% 286,42% 170,89% 121,25% 238,67% 183,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...