Visa allt om Eltekniska Konsultbyrån i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 452 2 135 1 938 2 172 2 684 2 085 2 224 2 101 1 893 1 694
Övrig omsättning 183 77 78 191 53 55 55 57 41 -
Rörelseresultat (EBIT) 825 659 767 576 908 684 59 132 217 259
Resultat efter finansnetto 816 636 736 558 893 669 45 100 153 154
Årets resultat 481 514 450 338 489 371 21 52 78 77
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 355 145 207 296 0 74 151 549 896 1 019
Omsättningstillgångar 3 913 3 656 3 361 3 181 3 253 2 381 2 271 1 365 1 666 1 956
Tillgångar 4 268 3 801 3 568 3 477 3 253 2 455 2 421 1 914 2 561 2 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 597 616 551 522 684 695 334 313 261 183
Obeskattade reserver 938 742 768 613 521 295 132 119 93 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 734 2 444 2 249 2 342 2 049 1 466 1 955 1 482 2 207 2 740
Skulder och eget kapital 4 268 3 801 3 568 3 477 3 253 2 455 2 421 1 914 2 561 2 975
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 783 784 978 723 521
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 991 919 911 984 834 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 408 385 382 405 358 343 840 332 308 241
Utdelning till aktieägare 480 500 450 420 500 500 10 0 0 0
Omsättning 1 635 2 212 2 016 2 363 2 737 2 140 2 279 2 158 1 934 1 694
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 726 1 068 969 1 086 1 342 1 043 1 112 1 051 947 847
Personalkostnader per anställd (tkr) 707 663 659 705 609 574 820 704 521 386
Rörelseresultat, EBITDA 914 721 856 703 982 760 457 479 600 696
Nettoomsättningförändring -31,99% 10,17% -10,77% -19,08% 28,73% -6,25% 5,85% 10,99% 11,75% -%
Du Pont-modellen 19,33% 17,39% 21,64% 16,57% 27,91% 27,86% 2,48% 7,11% 8,86% 8,87%
Vinstmarginal 56,82% 30,96% 39,83% 26,52% 33,83% 32,81% 2,70% 6,47% 11,99% 15,58%
Bruttovinstmarginal 98,28% 97,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,10% 98,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,20% 56,77% 57,38% 38,63% 44,86% 43,88% 14,21% -5,57% -28,58% -46,28%
Soliditet 31,13% 31,43% 32,23% 28,01% 32,83% 37,17% 17,81% 20,83% 12,81% 7,41%
Kassalikviditet 93,75% 131,38% 133,88% 135,82% 158,76% 146,11% 105,93% 81,98% 60,49% 55,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...