Visa allt om Coravios AB
Visa allt om Coravios AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 90 710 511 539 167 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -80 -334 -81 74 195 149 530 158 -6 -8
Resultat efter finansnetto 636 29 102 3 286 36 57 464 145 -2 -7
Årets resultat 636 29 102 3 277 26 42 343 107 -2 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 120 2 592 2 613 2 633 4 640 2 000 2 001 2 001 0 0
Omsättningstillgångar 4 486 3 604 3 817 3 925 1 138 1 026 590 226 145 180
Tillgångar 5 606 6 195 6 430 6 558 5 778 3 026 2 592 2 228 145 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 698 4 063 4 034 3 932 655 629 587 244 137 140
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 900 2 000 2 125 2 250 3 525 1 350 1 550 1 750 0 0
Kortfristiga skulder 8 133 272 376 1 598 1 047 454 234 8 42
Skulder och eget kapital 5 606 6 195 6 430 6 558 5 778 3 026 2 592 2 228 145 180
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 90 710 511 539 167 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -59 -313 -60 81 211 149 530 158 -6 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% 38,94% -5,19% 222,75% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 50,99% 3,65% 4,92% 20,49% 7,18% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 3 715,56% 29,72% 29,16% 98,52% 95,81% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 3 943,33% -64,79% -4,11% 25,23% -4,79% -% -%
Soliditet 83,80% 65,59% 62,74% 59,96% 11,34% 20,79% 22,65% 10,95% 94,48% 77,78%
Kassalikviditet 56 075,00% 2 709,77% 1 403,31% 1 043,88% 71,21% 97,99% 129,96% 96,58% 1 812,50% 428,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...