Visa allt om Karlskoga Snickeri & Montage AB
Visa allt om Karlskoga Snickeri & Montage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 038 15 934 16 053 12 097 13 378 9 849 6 359 4 775 3 737 2 127
Övrig omsättning - 30 - 173 - - - - - 45
Rörelseresultat (EBIT) 1 023 623 383 494 600 509 31 50 196 153
Resultat efter finansnetto 1 013 602 353 476 574 481 16 43 183 138
Årets resultat 583 396 294 325 256 312 2 17 97 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 611 445 398 617 507 563 732 109 113 143
Omsättningstillgångar 5 460 3 879 3 498 2 619 4 392 1 733 2 000 1 056 1 167 837
Tillgångar 6 070 4 324 3 896 3 236 4 899 2 296 2 732 1 165 1 280 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 328 945 749 655 531 475 283 281 264 167
Obeskattade reserver 676 425 339 372 349 136 84 84 72 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 93 0 63 158 253 348 50 100 150
Kortfristiga skulder 3 995 2 862 2 807 2 146 3 861 1 431 2 017 749 844 638
Skulder och eget kapital 6 070 4 324 3 896 3 236 4 899 2 296 2 732 1 165 1 280 980
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 763 741 684 675 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 422 4 416 4 353 3 434 3 432 2 260 1 522 1 067 733 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 015 1 567 1 629 1 383 1 340 1 140 874 707 532 226
Utdelning till aktieägare 400 200 200 200 200 0 0 0 0 0
Omsättning 19 038 15 964 16 053 12 270 13 378 9 849 6 359 4 775 3 737 2 172
Nyckeltal
Antal anställda 17 14 14 12 11 10 8 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 120 1 138 1 147 1 008 1 216 985 795 796 747 709
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 416 433 407 439 421 397 421 397 326
Rörelseresultat, EBITDA 1 097 764 539 645 734 675 105 89 232 188
Nettoomsättningförändring 19,48% -0,74% 32,70% -9,58% 35,83% 54,88% 33,17% 27,78% 75,69% -%
Du Pont-modellen 16,85% 14,41% 9,83% 15,27% 12,25% 22,17% 1,13% 4,72% 15,39% 15,61%
Vinstmarginal 5,37% 3,91% 2,39% 4,08% 4,48% 5,17% 0,49% 1,15% 5,27% 7,19%
Bruttovinstmarginal 49,75% 49,28% 48,78% 54,15% 49,68% 59,82% 59,22% 63,85% 67,35% 69,16%
Rörelsekapital/omsättning 7,70% 6,38% 4,30% 3,91% 3,97% 3,07% -0,27% 6,43% 8,64% 9,36%
Soliditet 30,56% 29,52% 26,01% 28,71% 16,09% 25,05% 12,62% 29,31% 24,67% 18,88%
Kassalikviditet 132,92% 131,55% 122,09% 119,48% 109,32% 106,08% 85,77% 135,11% 132,94% 124,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...