Visa allt om Active MediaPartner Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 812 10 453 14 527 15 452 16 903 11 950 26 097 28 028 23 521 18 872
Övrig omsättning 8 12 16 13 47 96 7 64 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 038 1 191 2 993 738 535 -642 4 018 389 1 219 1 506
Resultat efter finansnetto 3 033 1 194 2 991 735 533 -637 4 043 495 1 237 1 499
Årets resultat 1 777 692 1 744 529 381 257 2 276 345 1 079 828
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 253 289 170 208 291 355 492 617 620 540
Omsättningstillgångar 9 774 6 757 8 436 5 855 5 800 5 951 10 038 7 496 9 066 6 446
Tillgångar 10 029 7 045 8 606 6 063 6 091 6 306 10 530 8 113 9 686 6 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 611 1 834 2 642 1 498 1 269 1 488 2 830 854 1 509 928
Obeskattade reserver 1 800 1 050 750 0 0 0 1 000 43 43 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 618 4 161 5 214 4 564 4 822 4 818 6 700 7 216 8 134 5 718
Skulder och eget kapital 10 029 7 045 8 606 6 063 6 091 6 306 10 530 8 113 9 686 6 986
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 111 912 695 1 100 1 030 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 436 2 166 2 112 2 415 1 781 1 235 2 616 3 842 3 328 1 680
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 137 917 1 190 1 048 1 188 909 1 485 1 884 1 550 630
Utdelning till aktieägare 2 000 0 1 500 600 300 600 1 600 300 1 000 500
Omsättning 13 820 10 465 14 543 15 465 16 950 12 046 26 104 28 092 23 521 18 872
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 8 9 9 8 8 11 13 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 302 1 493 1 816 1 717 1 878 1 494 3 262 2 548 1 809 2 696
Personalkostnader per anställd (tkr) 596 464 413 406 476 421 642 650 477 386
Rörelseresultat, EBITDA 3 107 1 262 3 043 831 698 -433 4 257 621 1 374 1 591
Nettoomsättningförändring 32,13% -28,04% -5,99% -8,58% 41,45% -54,21% -6,89% 19,16% 24,63% -%
Du Pont-modellen 30,32% 17,02% 34,80% 12,30% 8,96% -10,02% 38,40% 6,10% 12,80% 21,56%
Vinstmarginal 22,02% 11,47% 20,62% 4,83% 3,23% -5,29% 15,49% 1,77% 5,27% 7,98%
Bruttovinstmarginal 59,09% 55,34% 53,07% 41,29% 42,53% 41,26% 44,40% 39,75% 44,75% 30,88%
Rörelsekapital/omsättning 37,33% 24,83% 22,18% 8,35% 5,79% 9,48% 12,79% 1,00% 3,96% 3,86%
Soliditet 50,00% 37,66% 37,50% 24,71% 20,83% 23,60% 33,87% 10,91% 15,90% 16,80%
Kassalikviditet 211,65% 162,39% 161,80% 128,29% 120,28% 123,52% 149,82% 103,88% 111,46% 112,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...