Visa allt om Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB
Visa allt om Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 301 24 354 29 330 26 187 22 991 24 094 23 197 27 619 26 952 12 861
Övrig omsättning 6 33 - - - 20 - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 491 813 666 602 252 963 863 881 891 570
Resultat efter finansnetto 1 486 805 641 571 297 927 816 790 699 513
Årets resultat 1 326 569 465 351 188 540 472 459 370 152
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 7 124 374 625 863 1 066
Omsättningstillgångar 6 880 6 260 8 080 7 601 6 044 4 771 4 321 4 090 4 979 2 897
Tillgångar 6 880 6 260 8 080 7 601 6 051 4 895 4 696 4 715 5 842 3 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 422 2 596 2 183 1 868 1 687 1 749 1 428 1 081 622 252
Obeskattade reserver 977 1 204 1 150 1 114 1 027 966 783 618 473 293
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 180 1 483 0
Kortfristiga skulder 2 480 2 460 4 749 4 619 3 337 2 180 2 485 2 836 3 265 3 418
Skulder och eget kapital 6 880 6 260 8 080 7 601 6 051 4 895 4 696 4 715 5 842 3 963
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 1 695 1 695 2 124 2 272 2 085
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 196 3 381 3 437 3 746 3 483 1 101 1 081 812 1 113 1 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 248 1 391 1 402 1 455 1 424 1 259 987 1 590 1 455 1 308
Utdelning till aktieägare 500 250 155 150 170 250 220 125 0 0
Omsättning 29 307 24 387 29 330 26 187 22 991 24 114 23 197 27 624 26 952 12 861
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 10 10 8 8 10 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 663 2 706 3 259 2 619 2 299 3 012 2 900 2 762 2 450 1 286
Personalkostnader per anställd (tkr) 619 571 571 560 535 551 535 515 458 469
Rörelseresultat, EBITDA 1 491 813 666 609 287 1 214 1 114 1 132 1 134 786
Nettoomsättningförändring 20,31% -16,97% 12,00% 13,90% -4,58% 3,87% -16,01% 2,47% 109,56% -%
Du Pont-modellen 22,09% 13,40% 8,50% 8,06% 5,60% 19,84% 18,63% 19,02% 15,47% 14,41%
Vinstmarginal 5,19% 3,45% 2,34% 2,34% 1,47% 4,03% 3,77% 3,25% 3,35% 4,44%
Bruttovinstmarginal 29,29% 33,02% 27,50% 32,24% 33,66% 31,41% 31,37% 29,51% 30,13% 61,39%
Rörelsekapital/omsättning 15,02% 15,60% 11,36% 11,39% 11,77% 10,75% 7,91% 4,54% 6,36% -4,05%
Soliditet 60,81% 56,47% 38,12% 35,38% 40,39% 50,27% 42,70% 32,36% 16,48% 11,68%
Kassalikviditet 233,43% 210,12% 145,15% 138,00% 148,16% 176,10% 150,34% 129,65% 121,23% 72,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...