Visa allt om Going Nordic AB
Visa allt om Going Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 0 15 5 090 7 673
Övrig omsättning - 1 - 113 471
Rörelseresultat (EBIT) -60 1 -25 12 -11
Resultat efter finansnetto -60 1 -25 -14 -36
Årets resultat -60 1 -25 -14 -36
Balansräkningar (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 0 8
Omsättningstillgångar 40 27 57 111 2 635
Tillgångar 90 77 107 111 2 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 76 75 100 64
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 0 1 500
Kortfristiga skulder 37 0 28 10 1 079
Skulder och eget kapital 90 77 107 111 2 643
Löner & utdelning (tkr)
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 3 1 15 5 203 8 144
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 7 673
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 184
Rörelseresultat, EBITDA -60 1 -25 12 -9
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,71% -33,66% -%
Du Pont-modellen -66,67% -% -23,36% 12,61% -0,38%
Vinstmarginal -2 000,00% -% -166,67% 0,28% -0,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 32,20% 33,12%
Rörelsekapital/omsättning 100,00% -% 193,33% 1,98% 20,28%
Soliditet 58,89% 98,70% 70,09% 90,09% 2,42%
Kassalikviditet 108,11% -% 203,57% 1 110,00% 138,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...