Visa allt om Golvtjänst i Linköping AB
Visa allt om Golvtjänst i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 993 4 073 2 870 3 469 2 917 2 416 2 044 2 287 2 235 2 513
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 435 404 261 288 349 233 154 332 120 18
Resultat efter finansnetto 434 404 260 290 350 235 151 330 122 18
Årets resultat 486 286 197 162 230 174 109 177 65 3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 10 21 32 43
Omsättningstillgångar 1 837 1 783 1 226 1 418 1 300 948 665 741 762 527
Tillgångar 1 837 1 783 1 226 1 418 1 300 949 674 762 795 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 706 520 384 337 400 320 251 307 175 110
Obeskattade reserver 100 292 257 257 193 159 164 164 84 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 031 971 585 824 707 470 260 291 537 407
Skulder och eget kapital 1 837 1 783 1 226 1 418 1 300 949 674 762 795 570
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 1 207 1 042 939 788 802 1 013 1 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 219 108
Löner till övriga anställda 1 339 1 340 1 009 13 12 12 12 12 10 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 623 607 450 522 467 438 365 363 418 508
Utdelning till aktieägare 570 300 0 0 0 0 105 165 45 0
Omsättning 3 993 4 073 2 870 3 469 2 917 2 416 2 044 2 287 2 235 2 513
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 331 1 358 957 1 156 972 805 681 762 745 628
Personalkostnader per anställd (tkr) 668 665 512 598 528 483 408 411 498 438
Rörelseresultat, EBITDA 435 404 261 288 350 241 165 343 131 28
Nettoomsättningförändring -1,96% 41,92% -17,27% 18,92% 20,74% 18,20% -10,63% 2,33% -11,06% -%
Du Pont-modellen 23,68% 22,71% 21,37% 20,52% 27,46% 25,18% 22,85% 43,70% 15,85% 3,33%
Vinstmarginal 10,89% 9,94% 9,13% 8,39% 12,24% 9,89% 7,53% 14,56% 5,64% 0,76%
Bruttovinstmarginal 64,99% 62,78% 68,71% 65,41% 70,72% 76,32% 75,29% 76,43% 80,09% 77,99%
Rörelsekapital/omsättning 20,19% 19,94% 22,33% 17,12% 20,33% 19,78% 19,81% 19,68% 10,07% 4,78%
Soliditet 42,68% 41,94% 47,67% 37,12% 41,71% 46,07% 55,17% 55,78% 29,62% 25,99%
Kassalikviditet 178,18% 183,63% 209,57% 172,09% 183,88% 201,70% 255,77% 254,64% 140,22% 128,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...