Visa allt om Golvtjänst i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 073 2 870 3 469 2 917 2 416 2 044 2 287 2 235 2 513 1 439
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 404 261 288 349 233 154 332 120 18 145
Resultat efter finansnetto 404 260 290 350 235 151 330 122 18 145
Årets resultat 286 197 162 230 174 109 177 65 3 71
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 10 21 32 43 33
Omsättningstillgångar 1 783 1 226 1 418 1 300 948 665 741 762 527 628
Tillgångar 1 783 1 226 1 418 1 300 949 674 762 795 570 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 520 384 337 400 320 251 307 175 110 171
Obeskattade reserver 292 257 257 193 159 164 164 84 53 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 971 585 824 707 470 260 291 537 407 447
Skulder och eget kapital 1 783 1 226 1 418 1 300 949 674 762 795 570 662
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 1 207 1 042 939 788 802 1 013 1 175 727
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 219 108 -
Löner till övriga anställda 1 340 1 009 13 12 12 12 12 10 7 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 607 450 522 467 438 365 363 418 508 250
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 105 165 45 0 64
Omsättning 4 073 2 870 3 469 2 917 2 416 2 044 2 287 2 235 2 513 1 439
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 358 957 1 156 972 805 681 762 745 628 288
Personalkostnader per anställd (tkr) 665 512 598 528 483 408 411 498 438 203
Rörelseresultat, EBITDA 404 261 288 350 241 165 343 131 28 148
Nettoomsättningförändring 41,92% -17,27% 18,92% 20,74% 18,20% -10,63% 2,33% -11,06% 74,64% -%
Du Pont-modellen 22,71% 21,37% 20,52% 27,46% 25,18% 22,85% 43,70% 15,85% 3,33% 21,90%
Vinstmarginal 9,94% 9,13% 8,39% 12,24% 9,89% 7,53% 14,56% 5,64% 0,76% 10,08%
Bruttovinstmarginal 62,78% 68,71% 65,41% 70,72% 76,32% 75,29% 76,43% 80,09% 77,99% 89,58%
Rörelsekapital/omsättning 19,94% 22,33% 17,12% 20,33% 19,78% 19,81% 19,68% 10,07% 4,78% 12,58%
Soliditet 41,94% 47,67% 37,12% 41,71% 46,07% 55,17% 55,78% 29,62% 25,99% 30,51%
Kassalikviditet 183,63% 209,57% 172,09% 183,88% 201,70% 255,77% 254,64% 140,22% 128,75% 138,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...