Visa allt om Wallenstam Åbytallen 20 AB
Visa allt om Wallenstam Åbytallen 20 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 51 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 10 - - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 53 -21 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 33 -21 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 32 -21 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 148 101 101 101 101 101 101 100 100
Tillgångar 3 334 148 101 101 101 101 101 101 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 79 100 100 100 100 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 904 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 211 33 1 1 1 1 1 1 0 0
Skulder och eget kapital 3 334 148 101 101 101 101 101 101 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 61 12 0 0 0 0 0 1 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 - - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 53 -21 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 325,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,59% -13,51% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 103,92% -166,67% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -409,80% 958,33% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 6,57% 53,38% 99,01% 99,01% 99,01% 99,01% 99,01% 99,01% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 0,95% 448,48% 10 100,00% 10 100,00% 10 100,00% 10 100,00% 10 100,00% 10 100,00% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...