Visa allt om Iqlub AB
Visa allt om Iqlub AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 344 595 914 396 44 69 2 561 188 0
Övrig omsättning - 1 71 - - - - 136 - -
Rörelseresultat (EBIT) -163 3 -476 331 204 15 -125 955 115 -505
Resultat efter finansnetto -163 2 -477 331 203 46 -124 933 102 -518
Årets resultat -163 2 -397 185 176 46 -148 826 87 -518
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 512 512 512 512 499 90 25 0 0 0
Omsättningstillgångar -29 125 253 566 366 12 172 656 108 128
Tillgångar 482 637 764 1 077 865 102 197 656 108 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -411 -248 -251 286 240 64 17 495 -331 -418
Obeskattade reserver 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422
Kortfristiga skulder 894 885 1 015 711 625 39 179 161 439 124
Skulder och eget kapital 482 637 764 1 077 865 102 197 656 108 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 50 350 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 165 364 122 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 52 114 38 0 16 113 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 139 0 0 330 0 0
Omsättning 10 345 666 914 396 44 69 2 697 188 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 595 457 396 - 69 2 561 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 238 198 162 - 79 605 - -
Rörelseresultat, EBITDA -163 3 -476 331 204 15 -125 955 115 -505
Nettoomsättningförändring -97,09% -42,18% -34,90% 130,81% 800,00% -36,23% -97,31% 1 262,23% -% -%
Du Pont-modellen -33,82% 0,47% -62,30% 30,73% 23,58% 46,08% -62,44% 145,88% 106,48% -%
Vinstmarginal -1 630,00% 0,87% -80,00% 36,21% 51,52% 106,82% -178,26% 37,37% 61,17% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -9 230,00% -220,93% -128,07% -15,86% -65,40% -61,36% -10,14% 19,33% -176,06% -%
Soliditet -85,27% -38,93% -32,85% 32,03% 27,75% 62,75% 8,63% 75,46% -306,48% -326,56%
Kassalikviditet -3,24% 14,12% 24,93% 79,61% 58,56% 30,77% 96,09% 407,45% 24,60% 103,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...