Visa allt om Gammelstilla Whisky AB
Visa allt om Gammelstilla Whisky AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 389 742 108 342 98 62 56 39 32 0
Övrig omsättning 36 105 - - - 285 - 53 - -
Rörelseresultat (EBIT) -242 167 -195 -281 -565 -33 -292 -100 -93 -38
Resultat efter finansnetto -228 167 -198 -284 -567 -34 -289 -104 -99 -37
Årets resultat -178 167 -302 -284 -567 -34 -289 -104 -99 -37
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 490 1 038 932 869 949 958 187 110 119 85
Omsättningstillgångar 2 123 1 663 880 1 018 426 941 793 481 187 215
Tillgångar 3 613 2 701 1 811 1 887 1 375 1 899 980 590 306 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 166 1 695 1 530 1 850 1 295 1 861 962 570 279 277
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 341 918 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 88 178 37 82 39 19 20 27 23
Skulder och eget kapital 3 613 2 701 1 811 1 887 1 375 1 899 980 590 306 300
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 0 6 14 0 6 5 4 3 4 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 425 847 108 342 98 347 56 92 32 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 108 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 52 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -111 191 -31 -136 -426 86 -249 -81 -76 -31
Nettoomsättningförändring -47,57% 587,04% -68,42% 248,98% 58,06% 10,71% 43,59% 21,88% -% -%
Du Pont-modellen -6,26% 6,18% -10,77% -14,89% -41,09% -1,74% -29,29% -16,10% -30,07% -%
Vinstmarginal -58,10% 22,51% -180,56% -82,16% -576,53% -53,23% -512,50% -243,59% -287,50% -%
Bruttovinstmarginal 8,23% 44,07% 47,22% 75,15% -10,20% 91,94% 46,43% -7,69% 31,25% -%
Rörelsekapital/omsättning 518,77% 212,26% 650,00% 286,84% 351,02% 1 454,84% 1 382,14% 1 182,05% 500,00% -%
Soliditet 59,95% 62,75% 84,48% 98,04% 94,18% 98,00% 98,16% 96,61% 91,18% 92,33%
Kassalikviditet 293,33% 957,95% 302,81% 2 751,35% 519,51% 2 412,82% 4 173,68% 2 405,00% 692,59% 934,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...