Visa allt om Gammelstilla Whisky AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 742 108 342 98 62 56 39 32 0 0
Övrig omsättning 105 - - - 285 - 53 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 167 -195 -281 -565 -33 -292 -100 -93 -38 -85
Resultat efter finansnetto 167 -198 -284 -567 -34 -289 -104 -99 -37 -86
Årets resultat 167 -302 -284 -567 -34 -289 -104 -99 -37 -86
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 038 932 869 949 958 187 110 119 85 16
Omsättningstillgångar 1 663 880 1 018 426 941 793 481 187 215 125
Tillgångar 2 701 1 811 1 887 1 375 1 899 980 590 306 300 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 695 1 530 1 850 1 295 1 861 962 570 279 277 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 178 37 82 39 19 20 27 23 27
Skulder och eget kapital 2 701 1 811 1 887 1 375 1 899 980 590 306 300 141
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - 0 -
Sociala kostnader 6 14 0 6 5 4 3 4 2 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 847 108 342 98 347 56 92 32 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 108 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 52 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 191 -31 -136 -426 86 -249 -81 -76 -31 -81
Nettoomsättningförändring 587,04% -68,42% 248,98% 58,06% 10,71% 43,59% 21,88% -% -% -%
Du Pont-modellen 6,18% -10,77% -14,89% -41,09% -1,74% -29,29% -16,10% -30,07% -% -%
Vinstmarginal 22,51% -180,56% -82,16% -576,53% -53,23% -512,50% -243,59% -287,50% -% -%
Bruttovinstmarginal 44,07% 47,22% 75,15% -10,20% 91,94% 46,43% -7,69% 31,25% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 212,26% 650,00% 286,84% 351,02% 1 454,84% 1 382,14% 1 182,05% 500,00% -% -%
Soliditet 62,75% 84,48% 98,04% 94,18% 98,00% 98,16% 96,61% 91,18% 92,33% 80,85%
Kassalikviditet 957,95% 302,81% 2 751,35% 519,51% 2 412,82% 4 173,68% 2 405,00% 692,59% 934,78% 462,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...