Visa allt om Heetech Consulting AB
Visa allt om Heetech Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 403 397 445 514 428 959 1 158 1 339 1 252 386
Övrig omsättning - - - 68 36 - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 168 151 161 64 52 391 259 314 357 -68
Resultat efter finansnetto 161 154 162 171 41 323 108 294 340 -103
Årets resultat 123 114 119 156 27 211 41 212 239 5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 156 66 0 89 60 233 373 376 268
Omsättningstillgångar 245 182 305 507 368 698 575 722 492 253
Tillgångar 337 338 371 507 457 758 809 1 095 868 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 215 276 257 140 313 203 312 344 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 45 63 12 71 39 82 220 138 233
Kortfristiga skulder 61 78 32 238 246 406 525 563 385 183
Skulder och eget kapital 337 338 371 507 457 758 809 1 095 868 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 41 59 37 205 39 184 319 276 335 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 32 16 56 0 10 13 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 9 31 54 107 67 104 149 147 180 107
Utdelning till aktieägare 120 115 100 100 0 200 100 150 131 0
Omsättning 403 397 445 582 464 959 1 158 1 343 1 252 386
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 403 397 223 257 428 959 1 158 1 339 1 252 386
Personalkostnader per anställd (tkr) 61 98 63 165 163 299 489 438 520 185
Rörelseresultat, EBITDA 171 154 162 64 52 394 262 319 371 -54
Nettoomsättningförändring 1,51% -10,79% -13,42% 20,09% -55,37% -17,18% -13,52% 6,95% 224,35% -%
Du Pont-modellen 52,23% 50,00% 44,47% 64,10% 12,25% 57,39% 34,24% 29,41% 44,12% -13,05%
Vinstmarginal 43,67% 42,57% 37,08% 63,23% 13,08% 45,36% 23,92% 24,05% 30,59% -17,62%
Bruttovinstmarginal 78,16% 92,44% 97,75% 95,72% 98,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,66% 26,20% 61,35% 52,33% 28,50% 30,45% 4,32% 11,87% 8,55% 18,13%
Soliditet 66,17% 63,61% 74,39% 50,69% 30,63% 41,29% 25,09% 28,49% 39,63% 20,15%
Kassalikviditet 395,08% 233,33% 953,12% 213,03% 149,59% 171,92% 109,52% 128,24% 127,79% 138,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...