Visa allt om Cognizant Technology Solutions Sweden AB
Visa allt om Cognizant Technology Solutions Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 223 851 163 378 163 980 100 086 88 115 58 854 78 495 51 367 6 702 652
Övrig omsättning 2 872 7 162 - - 77 157 671 3 918 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 21 452 20 661 9 185 3 280 6 291 6 476 4 900 5 100 209 16
Resultat efter finansnetto 21 371 20 676 9 199 3 284 6 278 6 073 4 899 5 126 213 18
Årets resultat 16 642 15 679 7 793 810 4 519 4 462 4 582 2 677 150 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 474 3 620 626 830 752 743 34 0 0 0
Omsättningstillgångar 118 073 138 641 128 275 94 527 82 423 62 562 61 176 70 215 4 375 282
Tillgångar 120 547 142 261 128 901 95 357 83 175 63 305 61 210 70 215 4 375 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 425 40 783 25 104 17 311 16 502 11 983 7 521 2 940 263 113
Obeskattade reserver 0 0 0 1 383 0 0 0 1 331 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 122 101 478 103 797 76 662 66 673 51 322 53 689 65 944 4 112 169
Skulder och eget kapital 120 547 142 261 128 901 95 357 83 175 63 305 61 210 70 215 4 375 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 52 557 53 325 47 986 30 458 33 476 27 083 30 827 13 147 3 990 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 23 817 19 448 17 778 12 442 10 898 10 030 7 713 4 107 1 212 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 226 723 170 540 163 980 100 086 88 192 59 011 79 166 55 285 6 735 652
Nyckeltal
Antal anställda 63 56 58 42 43 41 50 31 20 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 553 2 917 2 827 2 383 2 049 1 435 1 570 1 657 335 217
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 221 1 327 1 146 1 040 1 042 929 777 557 263 186
Rörelseresultat, EBITDA 22 151 21 145 9 630 3 643 6 571 6 498 4 907 5 100 291 16
Nettoomsättningförändring 37,01% -0,37% 63,84% 13,59% 49,72% -25,02% 52,81% 666,44% 927,91% -%
Du Pont-modellen 17,80% 14,54% 7,14% 3,53% 7,57% 10,23% 8,02% 7,31% 4,87% 6,38%
Vinstmarginal 9,58% 12,66% 5,61% 3,37% 7,15% 11,00% 6,26% 9,99% 3,18% 2,76%
Bruttovinstmarginal 51,51% 76,10% 77,57% 65,60% 71,99% 89,63% 68,70% 45,77% 99,78% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,55% 22,75% 14,93% 17,85% 17,87% 19,10% 9,54% 8,31% 3,92% 17,33%
Soliditet 47,64% 28,67% 19,48% 19,22% 19,84% 18,93% 12,29% 5,55% 6,01% 40,07%
Kassalikviditet 177,91% 123,84% 117,39% 119,99% 123,62% 121,90% 113,95% 106,48% 106,40% 166,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...