Visa allt om Peak Recovery AB
Visa allt om Peak Recovery AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 951 1 127 908 122 210 214 1 946
Övrig omsättning 11 - - - 5 - 950
Rörelseresultat (EBIT) -184 -42 20 5 20 22 51
Resultat efter finansnetto -209 -64 18 -1 4 -4 6
Årets resultat -209 -47 0 -1 4 -4 2
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 239 584 692 412 475 665 855
Omsättningstillgångar 62 162 147 71 101 45 128
Tillgångar 301 746 838 483 576 710 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -154 55 102 101 102 98 102
Obeskattade reserver 0 0 17 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 255 454 545 167 0 108 262
Kortfristiga skulder 199 237 174 214 474 504 619
Skulder och eget kapital 301 746 838 483 576 710 983
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 173 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - -
Sociala kostnader 54 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 962 1 127 908 122 215 214 2 896
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 951 1 127 908 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 236 15 38 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -26 80 175 68 210 212 146
Nettoomsättningförändring -15,62% 24,12% 644,26% -41,90% -1,87% -89,00% -%
Du Pont-modellen -61,13% -5,63% 2,39% 1,04% 3,47% 3,10% 5,19%
Vinstmarginal -19,35% -3,73% 2,20% 4,10% 9,52% 10,28% 2,62%
Bruttovinstmarginal 77,81% 44,99% 71,81% 95,90% 100,00% 99,53% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,41% -6,65% -2,97% -117,21% -177,62% -214,49% -25,23%
Soliditet -51,16% 7,37% 13,67% 20,91% 17,71% 13,80% 10,38%
Kassalikviditet 31,16% 68,35% 84,48% 33,18% 21,31% 8,93% 20,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...