Visa allt om Ediva Produktion AB
Visa allt om Ediva Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 842 13 377 10 324 9 336 9 006 9 071 8 017 6 919 5 127 4 345
Övrig omsättning - - 6 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 1 990 857 218 140 386 869 369 493 122
Resultat efter finansnetto 128 2 034 922 214 129 298 842 336 468 64
Årets resultat 261 1 583 606 125 67 159 463 180 252 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 17 39 62 124 178 197 291 203 228
Omsättningstillgångar 6 572 5 583 3 729 3 078 3 449 2 846 2 487 2 409 935 710
Tillgångar 6 652 5 600 3 768 3 140 3 573 3 024 2 685 2 700 1 138 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 2 489 1 506 1 281 1 156 1 089 1 030 567 387 135
Obeskattade reserver 517 728 728 584 541 506 429 218 133 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 755 2 383 1 533 1 275 1 876 1 428 1 225 1 916 618 787
Skulder och eget kapital 6 652 5 600 3 768 3 140 3 573 3 024 2 685 2 700 1 138 937
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 663 474 514 453 469 407 353 327 186 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 304 201 213 195 183 146 124 117 60 64
Utdelning till aktieägare 270 2 370 600 380 0 0 100 0 0 0
Omsättning 12 842 13 377 10 330 9 341 9 006 9 071 8 017 6 919 5 127 4 345
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 842 13 377 10 324 9 336 9 006 9 071 8 017 6 919 5 127 4 345
Personalkostnader per anställd (tkr) 988 698 777 722 723 636 477 444 337 394
Rörelseresultat, EBITDA 174 2 011 881 280 219 500 974 472 558 178
Nettoomsättningförändring -4,00% 29,57% 10,58% 3,66% -0,72% 13,15% 15,87% 34,95% 18,00% -%
Du Pont-modellen 2,35% 36,91% 24,87% 7,83% 4,28% 12,90% 33,41% 13,81% 43,41% 13,13%
Vinstmarginal 1,21% 15,45% 9,08% 2,63% 1,70% 4,30% 11,19% 5,39% 9,64% 2,83%
Bruttovinstmarginal 18,29% 28,92% 26,55% 21,40% 23,38% 21,02% 26,07% 25,03% 26,45% 27,62%
Rörelsekapital/omsättning 6,36% 23,92% 21,27% 19,31% 17,47% 15,63% 15,74% 7,13% 6,18% -1,77%
Soliditet 11,77% 54,59% 55,04% 54,50% 43,51% 48,34% 50,14% 26,81% 42,42% 15,64%
Kassalikviditet 18,19% 59,71% 20,09% 46,35% 42,00% 44,12% 31,67% 12,06% 50,16% 14,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...