Visa allt om Lazer Nyköping AB
Visa allt om Lazer Nyköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - 34 254 345 335 398 401 487
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - -31 -9 4 -26 38 -159 -373
Resultat efter finansnetto - - - -33 -15 -12 -48 10 -198 -411
Årets resultat - - - -33 -15 -12 -48 10 -198 -411
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - 0 2 15 78 141 197 277
Omsättningstillgångar - - - 5 46 28 24 32 29 97
Tillgångar - - - 5 48 43 102 173 226 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - -607 -574 -559 -547 -499 -509 -311
Obeskattade reserver - - - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - 613 520 465 445 467 542 325
Kortfristiga skulder - - - 1 101 137 204 205 193 360
Skulder och eget kapital - - - 5 48 43 102 173 226 374
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 26 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 8 31
Utdelning till aktieägare - - - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - 34 254 345 335 398 401 487
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 34 254 345 335 398 401 487
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 34 145
Rörelseresultat, EBITDA - - - -29 4 67 37 101 -98 -318
Nettoomsättningförändring -% -% -% -86,61% -26,38% 2,99% -15,83% -0,75% -17,66% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -620,00% -18,75% 9,30% -25,49% 21,97% -70,35% -99,73%
Vinstmarginal -% -% -% -91,18% -3,54% 1,16% -7,76% 9,55% -39,65% -76,59%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 97,06% 89,37% 86,96% 85,97% 89,45% 85,29% 91,38%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 11,76% -21,65% -31,59% -53,73% -43,47% -40,90% -54,00%
Soliditet -% -% -% -12 140,00% -1 195,83% -1 300,00% -536,27% -288,44% -225,22% -83,16%
Kassalikviditet -% -% -% 500,00% 45,54% 20,44% 11,76% 15,61% 15,03% 26,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...