Visa allt om Polago AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 507 1 455 1 372 1 807 1 460 1 753 1 719 1 790 1 631 1 723
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 12 -37 158 -60 130 150 318 100 306
Resultat efter finansnetto 31 14 -37 160 -59 130 151 323 105 306
Årets resultat 24 9 36 88 12 94 106 169 73 164
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 83 92 50 53 88 80 96 105 93
Omsättningstillgångar 958 881 878 734 564 598 685 662 467 554
Tillgångar 1 022 965 969 784 617 686 764 758 572 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 772 748 739 404 316 304 310 354 257 264
Obeskattade reserver 40 40 40 124 84 161 161 161 77 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 210 176 190 257 217 221 294 243 238 305
Skulder och eget kapital 1 022 965 969 784 617 686 764 758 572 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 505 689 617 832 770 708 751 679
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 583 595 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 343 348 301 377 348 379 359 346 324 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 150 72 80
Omsättning 1 507 1 455 1 372 1 807 1 460 1 753 1 719 1 790 1 631 1 723
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 754 728 686 904 730 877 860 895 816 862
Personalkostnader per anställd (tkr) 517 509 453 562 512 634 597 557 543 485
Rörelseresultat, EBITDA 60 50 2 189 -25 175 190 371 135 343
Nettoomsättningförändring 3,57% 6,05% -24,07% 23,77% -16,71% 1,98% -3,97% 9,75% -5,34% -%
Du Pont-modellen 3,03% 1,45% -3,72% 20,28% -9,56% 18,95% 19,76% 42,74% 18,18% 47,30%
Vinstmarginal 2,06% 0,96% -2,62% 8,80% -4,04% 7,42% 8,78% 18,10% 6,38% 17,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,93% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,64% 48,45% 50,15% 26,40% 23,77% 21,51% 22,75% 23,41% 14,04% 14,45%
Soliditet 78,59% 80,75% 79,48% 63,19% 61,25% 61,61% 56,11% 61,99% 54,62% 49,37%
Kassalikviditet 456,19% 500,57% 462,11% 285,60% 259,91% 270,59% 232,99% 272,43% 196,22% 181,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...