Visa allt om Butik 4088349 Bromma 41 AB
Visa allt om Butik 4088349 Bromma 41 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 403 11 761 12 367 12 434 12 139 11 649 11 390 10 979 11 582 10 205
Övrig omsättning 70 4 54 151 5 83 121 65 1 1
Rörelseresultat (EBIT) -80 44 14 26 -43 138 -96 17 92 287
Resultat efter finansnetto -64 44 12 9 -42 135 -95 29 105 285
Årets resultat -64 34 7 9 -23 99 -5 13 54 150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 114 114 98 99 114 114 14 14 14
Omsättningstillgångar 1 465 1 190 943 1 586 1 177 1 276 1 225 1 543 1 353 824
Tillgångar 1 480 1 304 1 057 1 684 1 276 1 390 1 339 1 557 1 368 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 240 205 198 189 311 212 217 304 250
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 20 20 110 101 74
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 354 1 065 851 1 486 1 087 1 059 1 107 1 230 962 515
Skulder och eget kapital 1 480 1 304 1 057 1 684 1 276 1 390 1 339 1 557 1 368 838
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 032 810 810 720 780 761 765 774 728 656
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 031 852 928 890 809 737 740 739 802 748
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 721 537 519 522 515 492 641 546 539 514
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 100 0 0 100 0
Omsättning 13 473 11 765 12 421 12 585 12 144 11 732 11 511 11 044 11 583 10 206
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 4 5 4 4 5 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 234 2 352 3 092 2 487 3 035 2 912 2 278 1 830 1 930 2 551
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 441 564 426 526 498 429 343 345 480
Rörelseresultat, EBITDA -80 44 14 26 -43 138 -96 17 92 287
Nettoomsättningförändring 13,96% -4,90% -0,54% 2,43% 4,21% 2,27% 3,74% -5,21% 13,49% -%
Du Pont-modellen -4,39% 3,45% 1,32% 1,60% -3,21% 9,93% -7,09% 1,99% 7,68% 34,37%
Vinstmarginal -0,48% 0,38% 0,11% 0,22% -0,34% 1,18% -0,83% 0,28% 0,91% 2,82%
Bruttovinstmarginal 45,62% 44,07% 42,82% 42,55% 42,04% 42,02% 41,77% 42,29% 42,28% 40,14%
Rörelsekapital/omsättning 0,83% 1,06% 0,74% 0,80% 0,74% 1,86% 1,04% 2,85% 3,38% 3,03%
Soliditet 8,51% 18,40% 19,39% 11,76% 14,81% 23,43% 16,93% 19,02% 27,54% 36,19%
Kassalikviditet 66,91% 55,21% 44,89% 37,55% 43,51% 47,31% 51,76% 59,59% 86,17% 60,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...