Visa allt om Mark & Villaentreprenad i Ockelbo AB
Visa allt om Mark & Villaentreprenad i Ockelbo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 053 7 980 1 925 3 207 4 284 5 577 6 264 5 142 3 917 992
Övrig omsättning 47 - 407 - - - 41 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 286 757 -32 193 341 80 1 772 651 874 63
Resultat efter finansnetto 2 136 563 42 94 335 38 1 797 620 861 63
Årets resultat 1 666 439 32 80 247 26 1 322 436 619 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 636 9 855 8 863 6 881 6 679 6 759 5 272 1 790 1 384 290
Tillgångar 8 636 9 855 8 863 6 881 6 679 6 759 5 272 1 790 1 384 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 179 2 913 2 474 2 442 2 362 2 116 2 210 1 008 752 133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 928 5 364 5 852 2 196 2 499 2 054 2 127 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 529 1 578 537 2 244 1 802 2 575 920 767 616 141
Skulder och eget kapital 8 636 9 855 8 863 6 881 6 679 6 759 5 272 1 790 1 384 290
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 58 175 61 17 0 0 0 30 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 19 25 10 5 0 0 0 10 0 0
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 0 120 120 180 0
Omsättning 11 100 7 980 2 332 3 207 4 284 5 577 6 305 5 158 3 917 992
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 - 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 053 7 980 1 925 - - - - 5 142 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 79 211 75 - - - - 40 - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 286 757 -32 193 341 80 1 772 651 874 63
Nettoomsättningförändring 38,51% 314,55% -39,98% -25,14% -23,18% -10,97% 21,82% 31,27% 294,86% -%
Du Pont-modellen 26,47% 7,68% 1,67% 2,94% 6,72% 1,18% 34,28% 36,70% 63,29% 21,72%
Vinstmarginal 20,68% 9,49% 7,69% 6,30% 10,48% 1,43% 28,85% 12,78% 22,36% 6,35%
Bruttovinstmarginal 23,59% 17,69% 4,68% 21,20% 13,24% 14,65% 38,20% 31,19% 27,16% 10,38%
Rörelsekapital/omsättning 64,30% 103,72% 432,52% 144,59% 113,84% 75,02% 69,48% 19,89% 19,61% 15,02%
Soliditet 48,39% 29,56% 27,91% 35,49% 35,54% 31,48% 42,14% 56,96% 55,17% 49,83%
Kassalikviditet 282,93% 340,75% 783,43% 58,69% 63,32% 34,29% 118,59% 120,73% 130,68% 149,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...