Visa allt om Tandgruppen Kungsbacka AB
Visa allt om Tandgruppen Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 963 31 952 32 356 29 430 25 115 27 947 26 713 26 062 24 057 19 622
Övrig omsättning - - 8 20 4 6 102 47 23 164
Rörelseresultat (EBIT) 4 719 3 956 3 291 2 291 1 029 2 601 923 281 1 157 1 265
Resultat efter finansnetto 4 723 3 998 3 342 2 345 1 175 2 706 964 362 1 264 1 270
Årets resultat 2 744 2 186 1 817 1 180 585 1 486 747 305 727 770
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 542 2 241 2 161 2 080 1 736 1 553 1 029 1 473 1 925 1 513
Omsättningstillgångar 11 201 8 849 7 654 7 690 6 024 6 892 6 209 4 576 4 651 3 826
Tillgångar 12 742 11 090 9 816 9 769 7 760 8 445 7 238 6 049 6 577 5 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 627 3 223 3 475 4 192 3 359 3 840 2 491 1 894 1 552 1 320
Obeskattade reserver 5 211 4 060 2 924 1 958 1 261 945 272 341 418 189
Avsättningar (tkr) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731
Kortfristiga skulder 3 857 3 760 3 369 3 571 3 092 3 614 4 428 3 766 4 560 3 052
Skulder och eget kapital 12 742 11 090 9 816 9 769 7 760 8 445 7 238 6 049 6 577 5 339
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 680 608 673 800 879
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 324 - - - 50 94
Löner till övriga anställda 10 705 10 583 10 561 9 838 8 605 8 526 9 931 9 038 8 349 6 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - 895 736 - 647 1 498 231 - 808
Sociala kostnader 5 616 6 516 5 297 4 467 3 978 4 515 4 565 5 187 4 103 3 329
Utdelning till aktieägare 2 730 2 340 2 438 2 535 347 0 138 150 55 495
Omsättning 33 963 31 952 32 364 29 450 25 119 27 953 26 815 26 109 24 080 19 786
Nyckeltal
Antal anställda 31 31 31 31 28 29 29 30 26 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 096 1 031 1 044 949 897 964 921 869 925 981
Personalkostnader per anställd (tkr) 585 571 569 518 481 518 546 518 531 553
Rörelseresultat, EBITDA 5 489 4 755 3 971 2 916 1 522 3 342 1 502 851 1 581 1 643
Nettoomsättningförändring 6,29% -1,25% 9,94% 17,18% -10,13% 4,62% 2,50% 8,33% 22,60% -%
Du Pont-modellen 37,07% 36,06% 34,09% 24,08% 15,15% 32,05% 13,33% 6,25% 19,28% 24,48%
Vinstmarginal 13,91% 12,52% 10,34% 7,99% 4,68% 9,69% 3,61% 1,45% 5,27% 6,66%
Bruttovinstmarginal 80,53% 82,19% 78,64% 77,64% 79,37% 79,93% 77,73% 77,27% 90,73% 90,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,62% 15,93% 13,24% 14,00% 11,67% 11,73% 6,67% 3,11% 0,38% 3,94%
Soliditet 60,36% 57,62% 58,64% 57,68% 55,26% 53,72% 37,19% 35,37% 28,17% 27,27%
Kassalikviditet 277,60% 220,37% 218,49% 206,27% 183,44% 182,01% 127,94% 109,56% 96,16% 116,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...