Visa allt om Aluzze AB
Visa allt om Aluzze AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 85 108 49 21 27
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -3 35 85 32 -18 -14
Resultat efter finansnetto -1 -1 -3 35 85 32 -18 -14
Årets resultat -1 -1 -27 26 61 30 -18 -14
Balansräkningar (tkr)
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 161 152 151 225 235 128 95 109
Tillgångar 161 152 151 225 235 128 95 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 75 76 129 159 97 68 86
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 76 75 97 76 30 28 23
Skulder och eget kapital 161 152 151 225 235 128 95 109
Löner & utdelning (tkr)
2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 15 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 4 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 26 56 0 0 0
Omsättning 0 0 0 85 108 49 21 27
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 85 108 49 21 27
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 19 13
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -3 35 85 32 -18 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -21,30% 120,41% 133,33% -22,22% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 15,56% 36,17% 25,00% -18,95% -12,84%
Vinstmarginal -% -% -% 41,18% 78,70% 65,31% -85,71% -51,85%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 150,59% 147,22% 200,00% 319,05% 318,52%
Soliditet 45,96% 49,34% 50,33% 57,33% 67,66% 75,78% 71,58% 78,90%
Kassalikviditet 185,06% 200,00% 201,33% 231,96% 309,21% 426,67% 339,29% 473,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...