Visa allt om RT-Flis i Ängelholm AB
Visa allt om RT-Flis i Ängelholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 25 100 100 100 94 150 56 100 1 162
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 12 62 89 47 75 117 30 81 -5
Resultat efter finansnetto 3 010 4 017 3 261 1 031 -4 298 -183 -34 -174 -14 4
Årets resultat 1 758 2 352 2 612 784 -4 298 62 -34 0 -13 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 317 314 308 0 0 4 206 4 206 4 206 4 206 0
Omsättningstillgångar 4 514 3 248 693 10 16 7 223 154 66 272
Tillgångar 4 831 3 562 1 001 10 16 4 213 4 429 4 360 4 273 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 826 1 568 -784 -3 395 -4 179 118 56 90 90 103
Obeskattade reserver 1 757 1 003 0 0 0 0 0 0 0 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 806 906 1 156 1 656 2 452 3 060 2 651 0
Kortfristiga skulder 248 991 979 2 500 3 039 2 439 1 921 1 209 1 531 168
Skulder och eget kapital 4 831 3 562 1 001 10 16 4 213 4 429 4 360 4 273 272
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 23
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 25 100 100 100 94 150 56 100 1 162
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 162
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 29
Rörelseresultat, EBITDA 9 12 62 89 47 75 117 30 81 -5
Nettoomsättningförändring -20,00% -75,00% 0,00% 0,00% 6,38% -37,33% 167,86% -44,00% -91,39% -%
Du Pont-modellen 62,35% 112,86% 326,67% 10 890,00% -25 993,75% 1,78% 2,64% 0,69% 1,90% 1,47%
Vinstmarginal 15 060,00% 16 080,00% 3 270,00% 1 089,00% -4 159,00% 79,79% 78,00% 53,57% 81,00% 0,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7,40%
Rörelsekapital/omsättning 21 330,00% 9 028,00% -286,00% -2 490,00% -3 023,00% -2 587,23% -1 132,00% -1 883,93% -1 465,00% 8,95%
Soliditet 86,87% 65,98% -78,32% -33 950,00% -26 118,75% 2,80% 1,26% 2,06% 2,11% 38,13%
Kassalikviditet 1 820,16% 327,75% 70,79% 0,40% 0,53% 0,29% 11,61% 12,74% 4,31% 161,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...