Visa allt om Mobelli AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 483 604 398 159 179 448 1 339 1 489 1 811 1 920
Övrig omsättning - 2 - - - - 46 102 - 17
Rörelseresultat (EBIT) 26 48 138 2 30 -436 -199 -8 -167 224
Resultat efter finansnetto 27 49 139 2 71 -437 -207 -32 -175 215
Årets resultat 27 49 139 2 71 -437 -207 -32 -173 152
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 0 0 0 0 0 352 14 20 6
Omsättningstillgångar 253 263 256 9 12 84 480 996 938 771
Tillgångar 268 263 256 9 12 84 831 1 011 959 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 222 196 147 8 6 -65 100 67 79 252
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 68 109 1 6 148 731 944 880 524
Skulder och eget kapital 268 263 256 9 12 84 831 1 011 959 778
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 96 69 32 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 30 22 10 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 483 606 398 159 179 448 1 385 1 591 1 811 1 937
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 179 224 670 745 906 960
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 47 74 65 68 60 21
Rörelseresultat, EBITDA 30 48 138 2 30 -407 -166 -2 -163 225
Nettoomsättningförändring -20,03% 51,76% 150,31% -11,17% -60,04% -66,54% -10,07% -17,78% -5,68% -%
Du Pont-modellen 10,07% 18,63% 54,30% 22,22% 591,67% -519,05% -23,95% -0,79% -17,31% 28,79%
Vinstmarginal 5,59% 8,11% 34,92% 1,26% 39,66% -97,32% -14,86% -0,54% -9,17% 11,67%
Bruttovinstmarginal 50,93% 49,34% 81,66% 71,70% 54,75% 1,34% 16,58% 43,52% 17,28% 25,26%
Rörelsekapital/omsättning 42,86% 32,28% 36,93% 5,03% 3,35% -14,29% -18,75% 3,49% 3,20% 12,86%
Soliditet 82,84% 74,52% 57,42% 88,89% 50,00% -77,38% 12,03% 6,63% 8,24% 32,48%
Kassalikviditet 65,22% 50,00% 38,53% 900,00% 200,00% 56,76% 20,38% 60,59% 22,16% 34,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...