Visa allt om Mobelli AB
Visa allt om Mobelli AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 691 483 604 398 159 179 448 1 339 1 489 1 811
Övrig omsättning - - 2 - - - - 46 102 -
Rörelseresultat (EBIT) 32 26 48 138 2 30 -436 -199 -8 -167
Resultat efter finansnetto 32 27 49 139 2 71 -437 -207 -32 -175
Årets resultat 32 27 49 139 2 71 -437 -207 -32 -173
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 15 0 0 0 0 0 352 14 20
Omsättningstillgångar 357 253 263 256 9 12 84 480 996 938
Tillgångar 368 268 263 256 9 12 84 831 1 011 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 222 196 147 8 6 -65 100 67 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 114 46 68 109 1 6 148 731 944 880
Skulder och eget kapital 368 268 263 256 9 12 84 831 1 011 959
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 96 69 32 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 30 22 10 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 691 483 606 398 159 179 448 1 385 1 591 1 811
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 691 - - - - 179 224 670 745 906
Personalkostnader per anställd (tkr) 107 - - - - 47 74 65 68 60
Rörelseresultat, EBITDA 36 30 48 138 2 30 -407 -166 -2 -163
Nettoomsättningförändring 43,06% -20,03% 51,76% 150,31% -11,17% -60,04% -66,54% -10,07% -17,78% -%
Du Pont-modellen 8,70% 10,07% 18,63% 54,30% 22,22% 591,67% -519,05% -23,95% -0,79% -17,31%
Vinstmarginal 4,63% 5,59% 8,11% 34,92% 1,26% 39,66% -97,32% -14,86% -0,54% -9,17%
Bruttovinstmarginal 41,82% 50,93% 49,34% 81,66% 71,70% 54,75% 1,34% 16,58% 43,52% 17,28%
Rörelsekapital/omsättning 35,17% 42,86% 32,28% 36,93% 5,03% 3,35% -14,29% -18,75% 3,49% 3,20%
Soliditet 69,29% 82,84% 74,52% 57,42% 88,89% 50,00% -77,38% 12,03% 6,63% 8,24%
Kassalikviditet 82,46% 65,22% 50,00% 38,53% 900,00% 200,00% 56,76% 20,38% 60,59% 22,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...