Visa allt om Inlandstak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 29 198 412 1 399 1 531 1 677 2 643 1 263 1 515
Övrig omsättning 217 72 - - - - 52 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 143 -67 -52 -244 -169 11 -133 195 211 -113
Resultat efter finansnetto 131 -102 -93 -288 -209 -28 -165 168 177 -136
Årets resultat 131 -102 -93 -288 -209 -28 -163 117 158 -136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 133 142 150 171 209 285 360 374 404
Omsättningstillgångar 62 96 139 241 364 556 473 527 310 206
Tillgångar 62 230 281 391 535 765 757 887 684 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -512 -643 -541 -448 -160 49 76 239 122 -36
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 272 300 336 272 295 397 343 376 238
Kortfristiga skulder 574 600 521 503 423 421 283 305 186 408
Skulder och eget kapital 62 230 281 391 535 765 757 887 684 610
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 145 45 182 280 68 158
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 9 262 131 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 5 29 76 40 153 152 39 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 217 101 198 412 1 399 1 531 1 729 2 643 1 263 1 515
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 2 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 198 412 1 399 1 531 839 881 1 263 1 515
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 6 38 301 189 364 262 220 286
Rörelseresultat, EBITDA 143 -59 -44 -223 -131 87 -57 271 274 -67
Nettoomsättningförändring -100,00% -85,35% -51,94% -70,55% -8,62% -8,71% -36,55% 109,26% -16,63% -%
Du Pont-modellen -% -29,13% -18,51% -62,40% -31,59% 1,44% -17,31% 22,10% 30,85% -18,52%
Vinstmarginal -% -231,03% -26,26% -59,22% -12,08% 0,72% -7,81% 7,42% 16,71% -7,46%
Bruttovinstmarginal -% -186,21% 25,25% 31,31% 44,32% 46,70% 65,95% 58,19% 70,07% 36,30%
Rörelsekapital/omsättning -% -1 737,93% -192,93% -63,59% -4,22% 8,82% 11,33% 8,40% 9,82% -13,33%
Soliditet -825,81% -279,57% -192,53% -114,58% -29,91% 6,41% 10,04% 26,94% 17,84% -5,90%
Kassalikviditet 1,57% 1,17% 4,80% 22,66% 50,83% 90,50% 111,31% 121,64% 108,60% 50,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...