Visa allt om Slutplattan ETBIG 98495 AB
Visa allt om Slutplattan ETBIG 98495 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 8 47 113 141 141 147 187 288 748
Övrig omsättning - - - - - - - - 48 -
Rörelseresultat (EBIT) -26 -9 30 96 118 110 116 -102 8 709
Resultat efter finansnetto -27 -9 31 99 120 111 118 -94 22 709
Årets resultat 9 62 28 103 65 57 66 -6 12 383
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 9 15 21 14
Omsättningstillgångar 154 237 316 373 432 435 423 454 809 934
Tillgångar 154 237 316 373 432 438 432 469 830 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 164 153 204 179 194 229 311 406 483
Obeskattade reserver 10 47 136 141 183 153 124 95 182 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 26 28 28 70 91 79 63 242 288
Skulder och eget kapital 154 237 316 373 432 438 432 469 830 949
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 192 240 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 72 80 0
Utdelning till aktieägare 20 50 50 80 78 80 92 148 89 89
Omsättning 0 8 47 113 141 141 147 187 336 748
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 187 288 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 264 321 -
Rörelseresultat, EBITDA -26 -9 30 96 121 116 122 -96 14 713
Nettoomsättningförändring -100,00% -82,98% -58,41% -19,86% 0,00% -4,08% -21,39% -35,07% -61,50% -%
Du Pont-modellen -% -3,80% 9,81% 26,54% 28,01% 25,11% 27,31% -18,76% 2,65% 74,71%
Vinstmarginal -% -112,50% 65,96% 87,61% 85,82% 78,01% 80,27% -47,06% 7,64% 94,79%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 637,50% 612,77% 305,31% 256,74% 243,97% 234,01% 209,09% 196,88% 86,36%
Soliditet 84,94% 84,67% 81,99% 82,55% 72,66% 70,04% 74,16% 80,90% 64,70% 64,32%
Kassalikviditet 733,33% 911,54% 1 128,57% 1 332,14% 617,14% 478,02% 535,44% 720,63% 334,30% 324,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...