Visa allt om Ölstugan 1 Förvaltning AB
Visa allt om Ölstugan 1 Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 336 1 001 548 110 0 0 0 0 449
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 44
Rörelseresultat (EBIT) -42 261 837 407 41 -142 -555 -539 -44 240
Resultat efter finansnetto -42 262 820 413 47 -142 -552 -622 -43 31
Årets resultat -42 211 820 413 47 -142 -552 -622 -52 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 23 613 6 234
Omsättningstillgångar 63 370 1 066 645 213 166 144 163 4 62
Tillgångar 63 370 1 066 645 213 166 144 163 23 617 6 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 312 921 596 183 136 136 4 131 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 920 3 920
Kortfristiga skulder 0 59 146 49 30 30 8 159 19 566 2 245
Skulder och eget kapital 63 370 1 066 645 213 166 144 163 23 617 6 296
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 336 1 001 548 110 0 0 0 4 493
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -42 261 837 407 41 -142 -555 -539 -44 323
Nettoomsättningförändring -100,00% -66,43% 82,66% 398,18% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 70,54% 78,52% 64,34% 22,07% -% -% -% -% 3,81%
Vinstmarginal -% 77,68% 83,62% 75,73% 42,73% -% -% -% -% 53,45%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 92,56% 91,91% 108,76% 166,36% -% -% -% -% -486,19%
Soliditet 101,59% 84,32% 86,40% 92,40% 85,92% 81,93% 94,44% 2,45% 0,55% 2,08%
Kassalikviditet -% 627,12% 730,14% 1 316,33% 710,00% 553,33% 1 800,00% 102,52% 0,02% 2,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...