Visa allt om Ghahromaki AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 178 758 25 20 70 165 299 47 903 2 802
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -101 564 -3 14 51 69 160 -13 89 -688
Resultat efter finansnetto -102 564 -10 8 46 64 153 -33 68 -720
Årets resultat -77 491 -10 8 46 64 153 -33 68 -720
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
Omsättningstillgångar 218 494 0 13 0 5 3 32 0 60
Tillgångar 218 494 0 13 0 5 3 35 5 68
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 167 -324 -313 -322 -368 -433 -586 -552 -620
Obeskattade reserver 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 75 171 290 198 464
Kortfristiga skulder 127 301 324 326 322 299 265 331 360 224
Skulder och eget kapital 218 494 0 13 0 5 3 35 5 68
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 23 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 8 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 178 758 25 20 70 165 299 47 903 2 802
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 178 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 33 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -101 564 -3 14 51 69 163 -10 92 -683
Nettoomsättningförändring -76,52% 2 932,00% 25,00% -71,43% -57,58% -44,82% 536,17% -94,80% -67,77% -%
Du Pont-modellen -46,33% 114,17% -% 107,69% -% 1 380,00% 5 333,33% -37,14% 1 780,00% -1 011,76%
Vinstmarginal -56,74% 74,41% -12,00% 70,00% 72,86% 41,82% 53,51% -27,66% 9,86% -24,55%
Bruttovinstmarginal 1,69% 92,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,78% 8,57%
Rörelsekapital/omsättning 51,12% 25,46% -1 296,00% -1 565,00% -460,00% -178,18% -87,63% -636,17% -39,87% -5,85%
Soliditet 41,74% 37,75% -% -2 407,69% -% -7 360,00% -14 433,33% -1 674,29% -11 040,00% -911,76%
Kassalikviditet 171,65% 164,12% 0,00% 3,99% 0,00% 1,67% 1,13% 9,67% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...