Visa allt om Ghahromaki AB
Visa allt om Ghahromaki AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 133 178 758 25 20 70 165 299 47 903
Övrig omsättning 19 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -101 564 -3 14 51 69 160 -13 89
Resultat efter finansnetto -3 -102 564 -10 8 46 64 153 -33 68
Årets resultat -3 -77 491 -10 8 46 64 153 -33 68
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Omsättningstillgångar 147 218 494 0 13 0 5 3 32 0
Tillgångar 147 218 494 0 13 0 5 3 35 5
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 91 167 -324 -313 -322 -368 -433 -586 -552
Obeskattade reserver 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 75 171 290 198
Kortfristiga skulder 58 127 301 324 326 322 299 265 331 360
Skulder och eget kapital 147 218 494 0 13 0 5 3 35 5
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 23 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 8 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 152 178 758 25 20 70 165 299 47 903
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 178 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 33 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -101 564 -3 14 51 69 163 -10 92
Nettoomsättningförändring -25,28% -76,52% 2 932,00% 25,00% -71,43% -57,58% -44,82% 536,17% -94,80% -%
Du Pont-modellen -1,36% -46,33% 114,17% -% 107,69% -% 1 380,00% 5 333,33% -37,14% 1 780,00%
Vinstmarginal -1,50% -56,74% 74,41% -12,00% 70,00% 72,86% 41,82% 53,51% -27,66% 9,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 1,69% 92,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,78%
Rörelsekapital/omsättning 66,92% 51,12% 25,46% -1 296,00% -1 565,00% -460,00% -178,18% -87,63% -636,17% -39,87%
Soliditet 59,86% 41,74% 37,75% -% -2 407,69% -% -7 360,00% -14 433,33% -1 674,29% -11 040,00%
Kassalikviditet 191,38% 171,65% 164,12% 0,00% 3,99% 0,00% 1,67% 1,13% 9,67% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...