Visa allt om Daniel Soussan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -155 -96 -108 -101 -136 -83 -222 -64 -67 -49
Resultat efter finansnetto 49 205 6 133 -2 668 12 611 7 329 11 553 7 445 5 210 5 863 19 412
Årets resultat 48 497 4 597 -3 600 11 020 6 834 11 258 7 350 5 032 5 815 19 148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 014 60 541 54 707 59 919 47 154 36 309 31 038 27 942 24 211 16 102
Omsättningstillgångar 19 585 9 160 11 679 8 771 9 211 12 804 6 716 2 406 1 174 3 430
Tillgångar 118 599 69 701 66 386 68 689 56 364 49 113 37 754 30 349 25 384 19 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 052 67 555 62 958 66 558 55 538 48 703 37 445 30 095 25 063 19 248
Obeskattade reserver 2 213 1 787 887 887 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 333 358 2 541 1 244 827 410 308 254 321 284
Skulder och eget kapital 118 599 69 701 66 386 68 689 56 364 49 113 37 754 30 349 25 384 19 532
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -140 -81 -108 -101 -136 -80 -216 -58 -61 -41
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,31% 98,92% 95,88% 97,85% 98,53% 99,17% 99,18% 99,16% 98,74% 98,55%
Kassalikviditet 5 881,38% 2 558,66% 459,62% 705,06% 1 113,78% 3 122,93% 2 180,52% 947,24% 365,73% 1 207,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...