Visa allt om Blasieholmen 24 AB
Visa allt om Blasieholmen 24 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 775 19 529 18 605 18 877 18 529 17 483 14 736 14 667 14 080 11 464
Övrig omsättning 1 737 217 7 7 5 8 5 7 6 2 000
Rörelseresultat (EBIT) 10 142 -181 7 350 8 663 5 476 7 219 6 321 6 196 8 281 8 154
Resultat efter finansnetto 11 250 569 7 843 7 872 5 235 4 054 5 533 4 786 7 472 7 544
Årets resultat 1 757 -202 5 962 5 133 6 533 1 949 4 098 2 510 5 630 4 726
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 212 458 207 072 172 784 171 794 172 014 175 025 52 353 47 401 42 458 27 612
Omsättningstillgångar 2 671 2 588 38 555 44 777 3 063 3 032 1 702 2 084 4 949 4 314
Tillgångar 215 129 209 660 211 339 216 571 175 077 178 057 54 054 49 485 47 406 31 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 213 2 456 2 658 3 326 2 037 1 648 1 515 4 173 5 144 2 593
Obeskattade reserver 1 820 1 820 987 782 590 4 241 2 848 2 774 2 087 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 645
Långfristiga skulder 36 050 186 050 186 050 186 050 150 000 150 000 29 923 29 923 29 923 0
Kortfristiga skulder 173 046 19 334 21 644 26 413 22 450 22 168 19 768 12 614 10 252 27 688
Skulder och eget kapital 215 129 209 660 211 339 216 571 175 077 178 057 54 054 49 485 47 406 31 927
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 512 19 746 18 612 18 884 18 534 17 491 14 741 14 674 14 086 13 464
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 12 904 4 118 12 212 13 444 10 107 11 780 10 600 9 038 9 565 8 350
Nettoomsättningförändring -3,86% 4,97% -1,44% 1,88% 5,98% 18,64% 0,47% 4,17% 22,82% -%
Du Pont-modellen 6,41% 2,35% 6,23% 6,50% 6,26% 5,48% 11,73% 13,62% 17,70% 25,67%
Vinstmarginal 73,46% 25,28% 70,72% 74,62% 59,15% 55,79% 43,04% 45,95% 59,58% 71,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -907,46% -85,75% 90,89% 97,28% -104,63% -109,45% -122,60% -71,79% -37,66% -203,89%
Soliditet 2,62% 1,85% 1,62% 1,80% 1,41% 2,68% 6,69% 12,47% 14,02% 8,12%
Kassalikviditet 1,54% 13,39% 178,13% 169,53% 13,64% 13,68% 8,61% 16,52% 48,27% 15,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...