Visa allt om Mobilis Kapitalförvaltning AB
Visa allt om Mobilis Kapitalförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 332 14 894 12 688 11 515 12 131 10 435 8 110 5 284 3 554 247
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 337 165 -891 684 1 386 878 198 -816 -992 -1 781
Resultat efter finansnetto 337 165 -891 684 1 386 878 198 -816 -992 -1 781
Årets resultat 230 290 -891 485 983 622 1 031 -816 -992 -1 781
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 84 175 199 136 75 2 407 1 625 54 67
Omsättningstillgångar 5 977 5 798 4 844 5 338 5 506 5 051 1 910 767 2 816 3 464
Tillgångar 6 018 5 882 5 019 5 537 5 642 5 126 4 317 2 392 2 870 3 531
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 315 3 085 2 795 3 686 3 856 3 529 2 907 1 366 1 822 2 814
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 703 2 797 2 224 1 851 1 786 1 597 1 410 1 026 1 048 717
Skulder och eget kapital 6 018 5 882 5 019 5 537 5 642 5 126 4 317 2 392 2 870 3 531
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 011 1 992 1 556 1 542 1 425 1 223 1 210 840 500 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 58 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 053 1 724 2 860 2 521 1 913 1 684 1 367 1 004 917 509
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 783 1 548 1 343 1 224 1 255 1 101 961 659 458 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 332 14 894 12 688 11 515 12 131 10 435 8 110 5 284 3 554 247
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 6 5 4 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 905 2 128 1 813 1 645 1 733 1 739 1 622 1 321 1 185 247
Personalkostnader per anställd (tkr) - 789 792 742 664 - 657 641 591 699
Rörelseresultat, EBITDA 380 240 -811 735 1 428 918 227 -796 -965 -1 760
Nettoomsättningförändring 83,51% 17,39% 10,19% -5,08% 16,25% 28,67% 53,48% 48,68% 1 338,87% -%
Du Pont-modellen 5,60% 2,81% -17,75% 12,35% 24,57% 17,13% 4,59% -34,11% -34,56% -50,44%
Vinstmarginal 1,23% 1,11% -7,02% 5,94% 11,43% 8,41% 2,44% -15,44% -27,91% -721,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,98% 20,15% 20,65% 30,28% 30,67% 33,10% 6,17% -4,90% 49,75% 1 112,15%
Soliditet 55,08% 52,45% 55,69% 66,57% 68,34% 68,85% 67,34% 57,11% 63,48% 79,69%
Kassalikviditet 221,12% 207,29% 217,81% 288,38% 308,29% 316,28% 135,46% 74,76% 268,70% 483,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...