Visa allt om Nordic Optics Holding AB
Visa allt om Nordic Optics Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 464 105 67 0 130 176 2 996 5 027 4 349 3 197
Övrig omsättning 14 - - - 551 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 278 -151 -632 -8 510 -36 331 1 433 507 297
Resultat efter finansnetto -2 702 -151 -872 -8 510 -36 333 1 440 499 276
Årets resultat -2 702 -151 -872 -8 10 -36 142 134 51 119
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 318 311 0 0 0 0 118 152 94
Omsättningstillgångar 6 412 199 185 142 650 128 667 1 863 2 464 1 943
Tillgångar 6 487 517 496 142 650 128 667 1 981 2 616 2 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 715 100 211 112 120 110 546 404 269 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 135 140 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 239 0 0 0 0 0 0 40 340 340
Kortfristiga skulder 2 534 417 285 29 529 18 120 1 401 1 866 1 382
Skulder och eget kapital 6 487 517 496 142 650 128 667 1 981 2 616 2 037
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 29 - 88 0 0 0 429 377 215 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 - 17 0 0 0 156 108 71 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0
Omsättning 478 105 67 0 681 176 2 996 5 027 4 349 3 197
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 464 - 67 - - - 1 498 2 514 2 175 1 599
Personalkostnader per anställd (tkr) 46 - 105 - - - 305 261 159 11
Rörelseresultat, EBITDA -2 267 -140 -624 -8 510 -36 331 1 474 538 312
Nettoomsättningförändring 341,90% 56,72% -% -100,00% -26,14% -94,13% -40,40% 15,59% 36,03% -%
Du Pont-modellen -34,50% -29,21% -175,60% -% 78,46% -28,12% 49,93% 72,64% 19,53% 14,58%
Vinstmarginal -482,33% -143,81% -1 300,00% -% 392,31% -20,45% 11,11% 28,63% 11,75% 9,29%
Bruttovinstmarginal -26,72% 6,67% 16,42% -% 8,46% 39,20% 56,71% 59,02% 60,20% 63,06%
Rörelsekapital/omsättning 835,78% -207,62% -149,25% -% 93,08% 62,50% 18,26% 9,19% 13,75% 17,55%
Soliditet 41,85% 19,34% 42,54% 78,87% 18,46% 85,94% 81,86% 25,30% 14,14% 14,14%
Kassalikviditet 65,27% 23,74% 14,74% 489,66% 122,87% 550,00% 555,83% 73,52% 89,34% 100,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...