Visa allt om Nordic Optics Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 464 105 67 0 130 176 2 996 5 027 4 349 3 197
Övrig omsättning 14 - - - 551 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 278 -151 -632 -8 510 -36 331 1 433 507 297
Resultat efter finansnetto -2 702 -151 -872 -8 510 -36 333 1 440 499 276
Årets resultat -2 702 -151 -872 -8 10 -36 142 134 51 119
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 318 311 0 0 0 0 118 152 94
Omsättningstillgångar 6 412 199 185 142 650 128 667 1 863 2 464 1 943
Tillgångar 6 487 517 496 142 650 128 667 1 981 2 616 2 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 715 100 211 112 120 110 546 404 269 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 135 140 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 239 0 0 0 0 0 0 40 340 340
Kortfristiga skulder 2 534 417 285 29 529 18 120 1 401 1 866 1 382
Skulder och eget kapital 6 487 517 496 142 650 128 667 1 981 2 616 2 037
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 29 - 88 0 0 0 429 377 215 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 - 17 0 0 0 156 108 71 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0
Omsättning 478 105 67 0 681 176 2 996 5 027 4 349 3 197
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 464 - 67 - - - 1 498 2 514 2 175 1 599
Personalkostnader per anställd (tkr) 46 - 105 - - - 305 261 159 11
Rörelseresultat, EBITDA -2 267 -140 -624 -8 510 -36 331 1 474 538 312
Nettoomsättningförändring 341,90% 56,72% -% -100,00% -26,14% -94,13% -40,40% 15,59% 36,03% -%
Du Pont-modellen -34,50% -29,21% -175,60% -% 78,46% -28,12% 49,93% 72,64% 19,53% 14,58%
Vinstmarginal -482,33% -143,81% -1 300,00% -% 392,31% -20,45% 11,11% 28,63% 11,75% 9,29%
Bruttovinstmarginal -26,72% 6,67% 16,42% -% 8,46% 39,20% 56,71% 59,02% 60,20% 63,06%
Rörelsekapital/omsättning 835,78% -207,62% -149,25% -% 93,08% 62,50% 18,26% 9,19% 13,75% 17,55%
Soliditet 41,85% 19,34% 42,54% 78,87% 18,46% 85,94% 81,86% 25,30% 14,14% 14,14%
Kassalikviditet 65,27% 23,74% 14,74% 489,66% 122,87% 550,00% 555,83% 73,52% 89,34% 100,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...