Visa allt om Nutida Hus & Trivsel Bygg Entreprenad Göteborg AB
Visa allt om Nutida Hus & Trivsel Bygg Entreprenad Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 156 17 0 0 0 105 0 174 55 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 176
Rörelseresultat (EBIT) 50 12 -11 -2 -12 39 -46 52 20 -139
Resultat efter finansnetto 50 22 -2 150 -57 460 -46 52 20 -139
Årets resultat 16 17 -2 113 -80 342 -46 52 20 -139
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 614 585 571 419 457 86 107 130 0
Omsättningstillgångar 831 1 0 0 2 281 211 195 54 24
Tillgångar 831 615 585 572 421 739 296 302 184 24
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 381 366 440 451 338 418 76 123 -19 -39
Obeskattade reserver 56 21 21 21 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 26 8 0 7 128 148 95 82 0
Kortfristiga skulder 393 202 116 100 76 192 72 84 121 63
Skulder och eget kapital 831 615 585 572 421 739 296 302 184 24
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 156 17 0 0 0 105 0 174 55 176
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 50 12 -11 -2 -12 39 -25 75 20 -139
Nettoomsättningförändring 817,65% -% -% -% -100,00% -% -100,00% 216,36% -% -%
Du Pont-modellen 6,02% 3,41% -% -% -% 62,11% -% 17,22% 10,87% -%
Vinstmarginal 32,05% 123,53% -% -% -% 437,14% -% 29,89% 36,36% -%
Bruttovinstmarginal 51,28% 100,00% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 280,77% -1 182,35% -% -% -% 84,76% -% 63,79% -121,82% -%
Soliditet 51,10% 62,18% 78,01% 81,55% 80,29% 56,56% 25,68% 40,73% -10,33% -162,50%
Kassalikviditet 211,45% 0,50% 0,00% 0,00% 2,63% 146,35% 293,06% 232,14% 44,63% 38,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...