Visa allt om Gameset Scandinavia AB
Visa allt om Gameset Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 63 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -6 -3 -5 -225 -172 -250 -338 -426 -552
Resultat efter finansnetto -4 19 -50 -5 -225 -172 -250 -464 -423 -555
Årets resultat -4 19 -50 -5 -225 -172 -250 -464 -423 -555
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 0 0 45 45 279 432 648 990 1 089
Omsättningstillgångar 83 86 69 84 111 5 1 26 195 588
Tillgångar 298 86 69 129 156 284 433 675 1 184 1 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 82 62 112 117 233 135 234 698 1 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 270 420 420 450
Kortfristiga skulder 220 5 6 17 39 52 28 20 66 106
Skulder och eget kapital 298 86 69 129 156 284 433 675 1 184 1 678
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 63 0 1 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -6 -3 -5 -9 44 -34 -122 -210 -548
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 26,17% 95,35% 89,86% 86,82% 75,00% 82,04% 31,18% 34,67% 58,95% 66,81%
Kassalikviditet 37,73% 1 720,00% 1 150,00% 494,12% 284,62% 9,62% 3,57% 130,00% 295,45% 554,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...