Visa allt om Abtec Consult AB
Visa allt om Abtec Consult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 992 1 207 1 148 1 587 1 508 1 184 1 319 1 350 1 279 2 117
Övrig omsättning - - - - - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 328 511 432 502 309 264 345 359 -185 455
Resultat efter finansnetto 337 380 471 501 297 264 345 291 -230 456
Årets resultat 197 220 374 276 218 194 292 291 -222 234
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 873 632 489 185 5 14 24 65 138 191
Omsättningstillgångar 688 668 674 775 1 284 845 694 383 441 1 336
Tillgångar 1 561 1 301 1 163 960 1 289 860 718 448 579 1 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 254 1 057 997 663 527 436 392 338 47 334
Obeskattade reserver 306 222 126 126 0 0 0 0 0 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 65 2
Kortfristiga skulder 1 21 40 171 762 424 325 110 467 1 071
Skulder och eget kapital 1 561 1 301 1 163 960 1 289 860 718 448 579 1 527
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 401 401 401 401 395 405 420 467 668 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 126 126 126 126 296 303 279 171 117 676
Utdelning till aktieägare 0 0 160 40 140 127 150 238 0 65
Omsättning 992 1 207 1 148 1 587 1 508 1 185 1 319 1 350 1 279 2 117
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 992 1 207 1 148 1 587 1 508 1 184 1 319 1 350 640 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) 549 564 567 563 730 748 770 686 583 547
Rörelseresultat, EBITDA 328 512 434 504 318 273 396 409 -96 537
Nettoomsättningförändring -17,81% 5,14% -27,66% 5,24% 27,36% -10,24% -2,30% 5,55% -39,58% -%
Du Pont-modellen 21,72% 39,74% 40,76% 52,71% 23,97% 31,05% 48,19% 80,80% -30,05% 29,86%
Vinstmarginal 34,17% 42,83% 41,29% 31,88% 20,49% 22,55% 26,23% 26,81% -13,60% 21,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,25% 53,60% 55,23% 38,06% 34,62% 35,56% 27,98% 20,22% -2,03% 12,52%
Soliditet 95,62% 94,55% 94,18% 78,74% 40,88% 50,70% 54,60% 75,45% 8,12% 27,53%
Kassalikviditet 68 800,00% 3 180,95% 1 685,00% 453,22% 168,50% 199,29% 213,54% 348,18% 94,43% 124,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...